Onbekend in Koudum

Op deze pagina vindt u vragen waar Histoarysk Koudum antwoorden voor zoekt en foto's van onbekenden. Reacties op welke wijze ook, zijn van harte welkom. Zie de contactpagina voor de adresgegevens.

22 sept. 2018

Deze foto, afkosmtig uit de collectie van Gerhard Koopmans zou zijn gemaakt bij de Openbare Lagere School te Koudum. Koopmans was een naarstig speurder naar namen bij schoolfoto's, maar van deze werd hij geen van de namen gewaar. Het kan daarom zijn dat de foto elders gemaakt is.

Ook deze komt uit de collectie Koopmans, maar helaas zonder de namen. De gefotografeerde mannen zouden uit Koudum afkomstig kunnen zijn.

3 mei 2018

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt tijdens een Koninginnedag tussen 1930-1935. Wie herkent deze jongens?

3 mei 2018

Dit zijn de hervormde knapen van Koudum. De foto moet omstreeks 1945 zijn gemaakt. Wie weet de namen?

9 okt. 2017

Wie herkent het gezin op deze foto? Mogelijk zijn het Joodse onderduikers.

 

11 mei 2017

Herkent iemand dit speldje? Het zou gezien de letters S K J van de Gereformeerde Knapenvereniging Samuel uit Koudum kunnen zijn. Het opschrift verwijst naar Spreuken 22 vers 6; Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

 

12 jan. 2017

Wie heeft de namen en informatie van deze prachtige oude schoolfoto van de Christelijke school? http://historisch.koudum.nl/index.php/schoolfoto-s/schoolfoto-s-christelijke-lagere-school-tegels/leerlingen-christelijke-school-1904-06

12 jan. 2017

Van onderstaande foto van de meisjesvereniging zijn slechts enkele namen bekend. Wie herkent zijn moeder, tante of beppe? Er zijn enkele reacties binnengekomen, maar het grootste deel van deze dames is nog steeds naamloos.  http://historisch.koudum.nl/index.php/kerkelijk-leven-tegel/hervormden-kerk-tegel/knapen-meisjes-jongelingen-hervormde-kerk

12 jan. 2017, Korfbalclub

Wie herkent de mensen en de locatie op deze foto van de Korfbalclub Kwiek. http://historisch.koudum.nl/index.php/sport-van-toen/korfbalclub-kwiek

8 dec. 2016, Alex uit Stompetoren

Histoarysk Koudum is op zoek naar informatie over ene Alex, Lex of Leo, een achternaam is niet bekend, mogelijk afkomstig uit Stompetoren of Rotterdam, die in 1944-1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken was aan de Beukenlaan bij Klaas Schotanus, machinist van de zuivelfabriek. Hij was mogelijk een verrader en is om die reden mogelijk uit de weg geruimd door het verzet.

27 nov. 2016 Molenbuurt 15-17

Histoarysk Koudum zoekt oude foto's van deze huizen aan de Molenbuurt nr 15 en 17 (foto van Google streetvieuw).

11 nov. 2016, Vrolijke picknicksters, opgelost

Wie herkent de vrolijke picknicksters op bovenstaande foto die genomen is op de Nieuweweg voor het toenmalige gebouw van de Christelijke school.

In het HK-archief vonden we een ander exemplaar van de foto, met enkele namen.

https://historisch.koudum.nl/index.php/groepsfotos/groepsfotos-vriendinnen-vrienden/op-naar-het-meisjeskamp

17 maart 2020, opgelost

'Boerderij aan de Nieuweweg' is de sumiere omschrijving bij deze door Geeske Haitjema aangeleverde foto. Wie weet welke boerderij dit is?

21 maart 2020, het is de boerderij aan het Jan Broerskanaal, naast de Amerikaanse Windmolen. Hennie van Dijk zag het toen ze gericht de collectie Koopmans bij Tresoar doornam.

https://historisch.koudum.nl/index.php/molens/windmotor-jan-broerskanaal

18 juni 2018

Wie herkent deze bôlesutelder in de Jacob Binckesstraat t.h.v. nr. 12-14? Dankzij bemiddeling van Sietske Folkertsma kwam naar voren dat het Piet Finnema moet zijn.

3 mei 2018, grotendeels opgelost

Piet Venema is de vliegenier en bij de zusters op deze foto staan Fettje Klijnstra-Boschma, Hinke Klijnstra-Tjerkstra en Tiete P. Feenstra. De koetsier is Jan Galema.

http://historisch.koudum.nl/index.php/feesten/dorpsfeesten-tot-1964/optochten-omstreeks-1950 

2 april 2017, opgelost

Veel namen van de handwerk-klas 1947-1948 zijn boven water gekomen dankzij Trijntje Munniksma, Marie Bergsma, Antje de Vries en Feikje Huitema. https://historisch.koudum.nl/index.php/schoolfoto-s/schoolfoto-s-huishoudschool-tegels/handwerk-klassen

21 febr. 2017, opgelost

Piet Leijenaar uit Balk stuurde destijds drie onderstaande foto's uit eind jaren 1940, van Nederlandse militairen in Indië. Het zouden Koudumer jongens zijn maar wie herkent ze? Dankzij Suze Haantjes uit Balk is deze vraag opgelost, zie: http://historisch.koudum.nl/index.php/groepsfotos/groepsfotos-collegas/militairen-in-nederlands-indie

14 nov. 2016, Roggepaadsje, opgelost

Kent iemand deze naam voor een pad in Koudum en mogelijk ook de ligging? Henk Wagenaar schreef: volgens mij werd het voetpad achter de zandafgraving op de Kerkhoflaan zo genoemd. Van de verhalen van Gerrit Venema die daar voorheen woonde weet ik dat daar vroeger na de oorlog rogge werd verbouwd. het pad kruist tevens de hoogste punt van Koudum.