Over het Album van Koudum

Het idee voor het 'Album van Koudum' komt van oud-inwoner, geschiedenis-liefhebber en amateur-fotograaf Hindrik Sybolts de Jong (1940). En Hindrik is ook degene die in 2001 de daad bij het woord voegde, zich de techniek eigen maakte en een domein liet registreren waarop hij het 'Nostalgisch Album van Koudum' plaatste. Vanaf dag één was het een groot succes, binnen twee jaar stond de teller op 10.000 bezoekers, en nog steeds nemen week in week uit velen van over de hele wereld een kijkje in het Album.Door de steeds nauwere samenwerking met Histoarysk Koudum kreeg het album omstreeks 2006 een eigen plekje op koudum.nl, met dank aan de welwillende medewerking van Internetwerkgroep Ústhús van Koudum.nl. Sinds die tijd geldt Het Album als het visitekaartje van Histoarysk Koudum. In 2016 toen Hindrik de Jong stopte met het werk als webmaster, bevatte het duizenden nostalgische foto's en herinneringen, maar ook informatie die veel verder gaat dan de nostalgie. De techniek waarop Het Album draaide bleek echter verouderd.

Er is een nieuw album gebouwd in een zogenaamd CMS systeem. Het onderhoud hoeft dan niet langer afhankelijk te zijn van één persoon. Jesse Willem van der Veen heeft de site gemaakt, mede op basis van ideeën van Histoarysk Koudum. Hij maakte de site zodanig dat hij ook goed werkt op tablets en zelfs op smartphones. Ook maakte hij tijdelijke programmaatjes voor het overzetten van de gegevens.

Het Nostalgisch Album bevatte enkele duizenden foto's in meer dan duizend artikels. Het overzetten was geen kleinigheid. Na het overzetten zijn de artikels opnieuw gerangschikt, geredigeerd en waar nodig samengevoegd of uiteen gehaald. De nieuwe site is het 'Album van Koudum' gedoopt. Onder leiding van Jesse Willem van der Veen zijn meerdere workshops gehouden om de techniek onder de knie te krijgen. Op de foto zijn Hennie van Dijk en Jan de Vries niet zichtbaar.

Op 30 september 2016 is met een druk op de knop het nieuwe 'Album van Koudum' officieel gelanceerd door wethouder Maarten Offinga, links op de foto's. Naast hem staan Jesse Willem van der Veen en Hindrik de Jong. De vernieuwing is mede mogelijk gemaakt dankzij geldelijke bijdragen van de Stichting Welzijn en de Internet Werkgroep Ústhús.