Windmotor aan het Jan Broerskanaal

Amerikaanse windmolen aan het Jan Broerskanaal in 1983. Foto: Hindrik de Jong.

Naast de molen stond deze boerderij van de fam. Van der Zee (foto links ontvangen van Geeske Haitjema; de foto rechts maakt deel uit van de collectie Gerhard Koopmans bij Tresoar). De adressen van molen en boerderij vallen onder het dorpsgebied van Molkwerum. De bewoners maakten wel gebruik van een roeibootje naar het fietspad aan de overkant van de kanaal.