Optochten omstreeks 1950

Riet moet in de jaren 1950 een belangrijk bouwmateriaal voor optochtwagens zijn geweest. Deze wagen uit een van de optochten uit die jaren had als onderwerp Fiskje. De hengelaars zijn Sikke Venema, met pijp, en Ulbe Postma. 

In een van de optochten na de Tweede Wereldoorlog reed deze wagen mee getiteld 'Underdukers by de Mar', met onder de alpinopetten v.l.n.r.: Klaas Hoekstra, Ulbe Postma en Hette de Kroon. In de oorlog waren veel mensen op de vlucht. Zo ook de Koudumer jongens die de leeftijd hadden gedwongen te moeten werken voor de Duitsers in het kader van de 'Arbeitseinzats'. Zij verstopten zich in een arkje in de rietkragen van de Fluessen bij 'it Feitesân', ten oosten van Koudum en bivakkeerden daar, sommigen voor lange tijd.

Optocht in ongeveer 1950. Links staat Adries Hugen en de bruidegom lijkt Wytze Rienks de Jong. Maar wie kent de bruid en de bruidsmeisjes en de andere mensen op deze foto? En voor welk huis is deze genomen? (foto ingestuurd door Johan Wagenaar uit Wommels).

Optocht omstreeks 1950; Aaltje Tilstra (l) en Klassie van der Veer in Volendammer kostuum. Romke Kroondijk schrijft: Het Volendammer kostuum is gemaakt door Klassie haar moeder Tryn, de vrouw van Taeke van der Veer. Haar vier kinderen hebben er allemaal mee in een optocht meegelopen en elke keer haalden ze een 1ste prijs. De eerste keer zei het jurilid, mevrouw Meijer (van de dokter): "Ha een leuk boerinnetje". Tryn werd toen een beetje boos en legde uit dat ze het zelf gemaakt had en het een origineel Volendammer kostuum was met eigen gemaakte kralen en verdere versiering. De prijs was toen snel bepaald (bron: Romke en Klassie Kroondijk).

Ook van de de opname links is het exacte jaartal niet bekend. Hij moet rond 1950 bij een optocht zijn gemaakt. Deze vriendenclub reed mee als kampeerders. V.l.n.r.: Rinze van Dijk, Klaas Hoekstra, Hindrik de Jong, Wytze de Jong en Fekke Venema (opname straatfotograaf). De andere foto is genomen tijdens de optocht van 1950. De figuranten zijn: Hinke Sjoerds Bakker, Liuwe Jans Terpstra en zittend Gretha Schakel. Maar wie weet nog wat het onderwerp was van de feestwagen en wie waren de kabouters?