Korfbalclub Kwiek

In 1921 werd in Koudum een "Koudumer korfbalverening" opgericht, kennelijk moest er nog een naam bedacht worden. In 1932 waren er op een weiland aan de Dammenseweg korfbal seriewedstrijden waarbij de Koudumer club 'Kwiek' kampioen werd. De korfbalsport heeft in Koudum geen vaste grond gevonden, al voor 1940 was het gedaan met 'Kwiek'.

De korfbalclub in 1923, staand v.l.n.r.: Trainer ?, Theunis Muizelaar, Joop van Dijk, ?, Jouke van der Veer, Gerlof Wiersma en Hendrik Visser. Zittend v.l.n.r.: ?, Marie Visser, Gerbrich van der Veer, Jeltje Jolles Visser, ?, Jeltje Pieters Schut.. Wie aanvullingen heeft mag het zeggen. Foto uit de nalatenschap Sybren en Tiete de Jong.

Deze foto moet genomen zijn op dezelfde dag (ontvangen van Jaap van der Veer te Voorthuizen).

Korfbalclub Kwiek Koudum. Achter v.l.n.r.: Theunis Muizelaar (coach), Jaap Harsta, Tjeerd de Jong en Lieuwe Krol. Midden v.l.n.r.: Thijs Schram, Fré de Boer en Hindrik J. Wiersma. Voor v.l.n.r.: Wiepk Hoekema, Marijke Hoekema, Lies Kok, Ruth Hoekema, Joh. Koopmans en  Attje Munniksma. Collectie Boekhandel Muizelaar.

Leeuwarder courant, 18 juni 1932.

Korfbalclub Kwiek in 1934 Staand v.l.n.r.: Egbert (Eppie) Hoekstra, Griet Hoekstra(?), Jan Schilstra, ? en Rein Hoekema. Zittend v.l.n.r.: Pietrik Bakker, Ties Schram, Annie Hoekstra, Jetske de Jong, Johannes Hoekema(?) en ?. Vooraan: Hindrik J. Wiersma(?) Foto beschikbaar gesteld door Marie Visser-de Jong.

Korfbalclub Kwiek Koudum omstreeks 1937, na het winnen van de eerste prijs op een toernooi in Rijs.  Achter v.l.n.r.: Pieter ? , Hidde de Jong, Fré de Boer. Jan Reinstra, Marten Hylkema, Thys Schram. Voor v.l.n.r.: Pietje van Dijk, Marijke Hoekema, Atsje Munniksma, Ruth Hoekema, Jetske de Jong en Lize Kok. Foto beschikbaar gesteld door Jetske Leenstra-de Jong.