Welkom op het Album van Koudum

Zoo komen wij in Koudum dat, door ik weet niet wie, het mooiste dorp van Friesland genoemd is en de man mag wel gelijk hebben. Nu bestaat er altijd alle mogelijke kans, dat een dorp gebouwd op een lange breede zandhoogte midden in de weiden wel mooi gevonden moet worden, vooral wanneer er een groot meer in het verschiet ligt. Op een paar plekken is het zand steil afgegraven, en daar hebben de oeverzwaluwen hun nest gebouwd. Trouwens in de tuinen van het eigenlijke dorp zingen allerlei vogels, want het is daar net een stuk bosch (Jac. P. Thijsse).

Laatst gewijzigd