Anne en Jeltje Finnema-Kuipers

Se wiene noch jong, mar kinst goed sjen dat it Anne Finnema is !

Anne Finnema, geb. Woudsend 13 okt. 1901, broodventer bij de centrale bakkerij te Koudum, groenteventer en melkvaarder, zoon van Gooie Finnema en Grietje Finnema, trouwt Koudum 10 mei 1928, Jeltje Kuipers, geb, Koudum 24 juni 1903, dochter van Pieter Izaacs Kuipers en Luutske de Jong. Anne en Jeltje hebben lange tijd op de Weste gewoond. Hun gezin telde 6 kinderen: Aaltje, Grietje, Pieter, Gooie, Izaak en Jacobus (Kobus). Op de foto rechts het complete gezin Finnema bij de fotograaf: Staand v.l.n.r.: Aaltje, Kobus, Grietje, Gooie, Izaak en Piet. Zittend de ouders Anne en Jeltje.

Anne Finnema omstreeks 1940 op pad met zijn groentekar. Er lijkt sneeuw te liggen. Het bordje met HON nr. 2 heeft te maken met de gemeentelijke ventvergunning. Ingestuurd door Kobus Finnema.

 

Aaltje Finnema (1922-1999). En rechts Grietje Finnema als aankomend conductice bij de ZWH-busdienst. De kandidaten moesten bij Tjerk Hoekstra een klein examen doen in rekenen en als dat goed was dan konden de dames beginnen (deze foto ontvangen van Melle van der Goot, die de geschiedenis van de busonderneming in de Zuidwesthoek te boek stelde).

Deze foto van een 'bôlesútelder' is afkomstig uit een album van Harmen en Gezina Zwerver. 'Lang om let' kwam naar voren dat het Piet Finnema moet zijn, die net als Harmen 'bôlesútelder' is geweest. De foto lijkt te zijn gemaakt in de Jacob Binckesstraat. Met dank aan Sietske Folkertsma voor de hulp bij de oplossing van dit kleine mysterie.