handwerkklassen

Naaiklas, jaartal onbekend. Staand v.l.n.r.: Ieke van Gijzen, Ymkje D. Jaarsma, Joke Joh. Visser, Aaltje Sj. de Boer en Ietske van Noggeren. Middelste rij v.l.n.r.: Okje L. van der Wal, Jeltje E. Hoekstra en Froukje Gras. Vooraan: Lena Veldstra(l) en Fopje E. Hoekstra (collectie Gerhard Koopmans).

Naailes bij Willemke Stegenga omstreeks 1928. Achter v.l.n.r.: ?, Willemke Stegenga, Betje Hoomans en Tjitske G. Bouwstra. Vooraan v.l.n.r.: Doutje Dokkum, Tjitske Groenhof, Afke Ganzinga, Johanna Koopmans en Trijntje B. Folkertsma (collectie Gerhard Koopmans).

Groep dames voor café Van der Meer Koudum

Over deze foto is weinig bekend. Het is dan ook verre van zeker dat dit een handwerkklas betreft. Het enige aanknopingspunt vormt mevr. De Haan uit Warns, van de naaimachinehandel, zij staat achterste rij, derde van rechts. Helemaal rechts op die rij staat mej. Osinga, de moeder van Els Runia-Jager, die de foto aanleverde. Zittend tweede van rechts is mogelijk Jikke Visser. Zeker is dat de dames voor Het Wapen van Friesland zitten toen Berend van der Meer daar nog de uitbater was. Van der Meer had de zaak al in 1923 tot minstens 1945.

Handwerk-klas Koudum 1947/1948. De foto is genomen in het 'hervormde gebouw'. Juffrouw Knobbe was net begonnen als opvolger van Wieke Wiersma.

Achterste rij v.l.n.r: 1 Tettje de Vries, 2 Onbekend, 3 Zijda, 4 Onbekend, 5 Tjal Bajema, 6 Anna de Vries, 7 Feikje Haitsma, 8 Klaske Wiersma, 9 Eelkje de Jong, 10 Sietske Koopmans, 11 Ietje Piersma, 12- Jantje Veldhuis.
2de rij: 13 Jeltje de jong, 14 onbekend, 15 onbekend, 16 Marie Zeldenrust, 17 Idskje Bergsma, 18 Dieuwke Dijkstra (Warns), 19 Hieke of Martsje Hornstra (Warns), 20 Aaltje de Boer, 21 onbekend (Warns), 22 Ypie Venema, 23 Gatske Sikkes, 24 Jikke Hoekema, 25 Koosje Smid.
3de rij: 26 juffr. Knobbe (lerares), 27 Coba de Hoop, 28 Hotske de Vries, 29 Marie Pries, 30 Maiike?,  31 Wieke Wiersma, 32 onbekend (Warns), 33 Tjitske Venema,
34 Hieke of Martsje Hornstra (Warns), 35 Dieuwke de Jong, 36 Liekeltje Drayer.
Voorste rij: 37 Aaltje de Hoop, 38 Doedje Strings, 39 Wimke van der Wal, 40 Eppie Koopmans, 41 Leentje Smids, 42 Tine van der Sluis, 43 Tjitske Folkertsma, 44 Hilly Bajema.

Trijntje Munniksma, Marie Bergsma-Pries, Antje de Vries en Feikje Huitema hebben zich in 2017 gebogen over de namen.

De handwerkklas van 1957. De lessen werden gegeven in het gebouw van de Openbare School. Achterste rij; V.l.n.r: Janke van der Wal (It Heidenskip), Hotske Haanstra, Tjitske de Koe, Pietje de Jong, Pietje Muizelaar, Gretha Zeyl, Froukje Demmer en Inkje van der Gaast. Tweede rij: Grietje Dijkstra, Marijke Smits, Elly de Vries, Wiepkje Schram en Boukje Kuipers. Voorste rij: Eelkje de Jong, Boukje Kuipers, Tietje Haitsma, Johanna (Zus) Visser en Juffrouw onbekend. Foto ontvangen van Johanna Visser (Het lijkt niet helemaal correct want op de achterste rij staan 7 meisjes en 8 namen, op de middelste 6 om 5).

Naaiklas van de huishoudschool. Staand v.l.n.r.: Boukje Klapper, Tine ?, Aaltje van der Gaast, Akke Hoekema, Tienie Folkerts, ?, Wiesje de Boer, Grietje Kemker, juf Pietje de Boer en Ittie Koster, Zittend v.l.n.r.: Anne de Jong, ?, Mientje Gankema. Fetsje Klijnsma, Hieke Amsterdam, ?, Aukje Dijkstra (Workum), en Wieki Woudstra (foto beschikbaar gesteld door Akke de Kroon-Hoekema).