Leerlingen Christelijke school 1904-1906

Schoolfoto nr. uit 1904-1906, van leerlingen van de Chr. school te Koudum. Bovenste rij v.l.n.r.:  Frans Vrolijk, Tjerk Bakker, Klaas Bajema (geb.1895), Michiel Tromp (geb. 1895), Tjeerd Postma,  ?,  en ?. Tweede rij v.l.n.r.: Jeltje W. de Jong, Sjoukje W. de Jong, Jeltje H. Visser, Sietske H. Visser, Jeltje U. Hoekema, Befke U. Visser en Antje Bajema (tante van Klaas Bajema bovenste rij).
Derde rij v.l.n.r.: Sanne Prikkel, Meintje Dijkstra, Trijntje Visser (vrouw van Willem Ros), Eelkje Wouters, ?, Trijntje Dikland, drie meisjes Molenaar (naar Amerika verhuisd) en Susanne de Jong (geb. 1898, getrouwd met Sjoerd Binke Bakker). Onderste rij v.l.n.r.: Meisje Molenaar, Jan Visser (broer van Trijntje Visser), Gerlof Bajema (broer van Antje Bajema 2e rij), Jurjen Prikkel, Gerrit Smits (Lytse Gert), ?, Willem Postma (broer van Tjeerd Postma) en Romke de Jong (getrouwd met Aaltje). Rechts meester Adema en links met pet meester van Dijk (foto ontvangen van Ulbe Willems Postma).
Meester van Dijk droeg dezelfde kleding als op andere foto's die uit 1907 zouden stammen. In het schooljaar 1907-1908 bestond de school 50 jaar.

Deze foto door H. Sanders & Co., fotografen te Amsterdam, zou stammen uit 1905, maar helaas zijn de namen niet bekend (ontvangen van Jaap van der Veer, Voorthuizen).