Op naar het meisjeskamp

Het was lang onbekend wie deze vrolijke kampeerders waren, maar de (gedeeltelijke) oplossing bleek toch gewoon in het HK-archief te zitten. Met potlood staat achterop een exemplaar van dezelfde foto: 'Groep meisjes, voorstellende: Op naar het Meisjeskamp. Ze hebben van alles op de fiets en op de rug'. Helemaal links staat Klaske Bajema, 5e van links Cobe Groenhof en helemaal rechts Sara van Dijk. In het envelopje zitten meerdere foto's maar het is helaas niet meer te achterhalen wie ze geschonken heeft. De foto dateert van na 1920, want het schoolgebouw dateert van dat jaar.