Jan en Wim Tuchscherer

Dit zijn de gebroeders Jan (Johan Baptist Hubert) en Wim (Willem Adriaan) Tuchscherer, een eeneiige tweeling, geb. Rotterdam 9 jan. 1923. Het is niet bekend wie wie is op de foto's, mogelijk zelfs betreft het twee keer dezelfde persoon. Het beroep van Wim was: assistent-boekhouder. In de oorlog woonde hij op verschillende te Voorburg; per 21 febr. 1944 Laan van Swaensteijn 40. In juni van dat jaar kreeg hij een nieuw persoonsbewijs. Tijdens WO II, waneer precies en hoe en waarom is niet bekend, ondergedoken in Friesland; eerst te Hindeloopen, op de boerderij van de fam. Folkertsma, later voor korte tijd te Koudum; Jan bij fam. Hoekstra, Wim bij de fam. Roel Venema in hun boerderij aan de Nieuweweg. Jan heeft de oorlog overleefd. Na zijn verblijf in Koudum keerde hij terug in Hindeloopen en daar raakte het aan met Lies Walda met wie hij na de oorlog is getrouwd. Na 1950 zijn ze geëmigreerd naar de Canada, waar zij een schoenwinkel van het Nederlandse merk Bata zijn begonnen. Jan overleed in 1988, Lies in 2021. Wim is op 4 februari 1945 in Koudum opgepakt door de Duitsers, door verraad, en op 8 april 1945 is hij, slechts enkele weken voor de bevrijding, omgekomen in Wilhelmshaven (D). Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Osnabrück nr. A 29.

De advertentie staat in Parool 5 juni 1945 (gevonden via Delpher.nl). J.B.H. en W.A. Tuchscherer uit Schiebroek slaagden voor hun MULO B diploma op 18 juli 1941 (Rotterdamse courant 19 juli 1941). Van Jan Tuchscherer is bekend dat hij in Koudum deel uitmaakte van de knokploeg van het verzet. Hij bestuurde op 3 augustus 1944 de auto met daarin de knokploeg die de Tweede Bonkaartenroof pleegde in Workum. Wim verbleef in Koudum onder de valse identiteit Wiebe Attema, boerenknecht. Dit sterkt het vermoeden dat ook hij betrokken was bij het verzet.

Wim (l) en Jan (m) melkend op hun onderduikadres bij de fam. Folkertsma aan de Indijk te Hindeloopen. De jongen rechts is Nico Schoneveld, ook hij was daar ondergedoken.

Deze foto's zijn genomen in Hindeloopen, achter de boerderij van Folkertsma. De personen op de foto links zijn, achter v.l.n.r.: Klaas, Elske, Bauke, en tussen hen Froukje Folkertsma, dan moeder Anne met op de arm Tine Folkertsma, Nico Schoneveld en vader Tjitte Folkertsma. De naam van de vrouw rechts met het tasje is niet bekend zij hoort bij de man zittend links voor, zij waren op bezoek. Zittend v.l.n.r.: Lolke Folkertsma op schoot bij onbekende man. Jan en Wim Tuchscherer zitten vooraan - niet bekend wie wie is - de een met Cornelis Folkertsma op zijn schouders en de ander gehurkt rechts met Gerrit Folkertsma. De andere foto is op 20 aug. 2022  gestuurd door Kristen Tuchscherer uit Canada, een kleindochter van Jan. In het fotoalbum dat zij bewaard staan alleen de voornamen. In combinatie met de andere foto zijn vier van de zeven te identificeren; achter: Bauke Folkertsma, Jelle, Jan Tuchscherer, Jan, Nico Schoneveld, Wim Tuchscherer en Jaap.

De meeste foto's op deze pagina zijn toegestuurd door Yvonne Steenwijk. Ze schrijft 20 sept. 2019: Ik heb in dozen van mijn oma oude foto’s gevonden van mijn beide ooms. Aangezien het een eeneiige tweeling betreft, weet ik niet precies wie wie is op de foto. Familieleden die het zouden kunnen weten, heb ik helaas niet meer.

Plaatsing van de foto's in het Album van Koudum leverde een reactie op van Henk Smid uit Hindeloopen, die de namen achterhaalde bij Tine Vos-Folkertsma.

De informatie over het verblijf in Koudum is aangedragen door Feikje Kemker-Hoekstra, bij wiens ouders Jan was ondergedoken. Met eigen ogen heeft ze moeten zien dat haar vader bijna door de Duitsers was vermoord, toe ze bij de beruchte razzia in Koudum van 16 aug. 1944 ontdekten dat Jan Tuchscherer bij Hoekstra was geweest.

Feikje was bevriend met Lies Walda, uit Hindeloopen, die na de oorlog trouwde met Jan Tuchscherer. Lies is een dochter van Adrianus (Arie) Walda en Anna Hof. Arie was kapper en kelner. Zijn broer Roel Walda zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet. In 1945, na de bevrijding, werd hij burgemeester van Ameland. Arie Walda legde volgens Feikje in 1941 het contact tussen haar vader en de ondergrondse van Amsterdam, voor het drukken van het verzetsblad Vrij Nederland.

Yvonne Steenwijk stuurde ook deze foto van Wim Tuchscherer met een onbekende dame. De foto is genomen in 1943 bij een huwelijk waar ook zijn broer Jan een onbekende dame escorteerde. De namen van het bruidspaar zijn evenmin bekend. De foto's zijn gemaakt door B. C. Zwaan uit Den Haag van foto-bureau 'De Residentie.'

In september 2022 verbleven twee zonen van Jan Tuchscherer met hun families in Hindeloopen. Op 7 september zijn ze door Histoarysk Koudum ontvangen, waarbij informatie over hun vader en oom Wim is uitgewisseld. Feikje Kemker-Hoekstra, bijna 96 jaar was bij het gesprek aanwezig. Zij vertelde enkele anekdotes die de aanwezigen uit Canada kenden omdat hun moeder c.q. grootmoeder Lies ze ook verteld heeft.

 

De informatie op deze pagina is op 8 september 2022 geactualiseerd op basis van informatie van de fam. Tuchscherer en Feikje Kemker-Hoekstra.