Jan en Wim Tuchscherer

Dit zijn de gebroeders Jan (Johan Baptist Hubert) en Wim (Willem Adriaan) Tuchscherer, een eeneiige tweeling, geb. Rotterdam 9 jan. 1923. Het is niet bekend wie wie is op de foto's, mogelijk zelfs betreft het twee keer dezelfde persoon. Het beroep van Wim was: assistent-boekhouder. In de oorlog woonde hij op verschillende te Voorburg; per 21 febr. 1944 Laan van Swaensteijn 40. In juni van dat jaar kreeg hij een nieuw persoonsbewijs. Omstreeks die tijd zullen de broers zijn ondergedoken in Friesland; eerst te Hindeloopen, op de boerderij van de fam. Folkertsma, later te Koudum; Jan bij fam. Hoekstra, Wim bij de fam. Roel Venema in hun boerderij aan de Nieuweweg. Jan heeft de oorlog overleefd. Hij trouwde Lies Walda uit Hindeloopen en zij zijn geëmigreerd naar de Canada, waar zij een schoenwinkel zijn begonnen. Wim is op 4 februari 1945 in Koudum opgepakt door de Duitsers, waarschijnlijk door verraad, en op 8 april 1945 is hij, slechts enkele weken voor de bevrijding, omgekomen in Wilhelmshafen (D). Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Osnabrück nr. A 29. Van Jan Tuchscherer is bekend dat hij in Koudum deel uitmaakte van de knokploeg van het verzet. Wim verbleef in Koudum onder de valse identiteit Wiebe Attema, boerenknecht. Dit sterkt het vermoeden dat ook hij betrokken was bij het verzet.

De advertentie staat in Parool 5 juni 1945 (gevonden via Delpher.nl). J.B.H. en W.A. Tuchscherer uit Schiebroek slaagden voor hun MULO B diploma op 18 juli 1941 (Rotterdamse courant 19 juli 1941).

Wim (l) en Jan (m) melkend op hun onderduikadres bij de fam. Folkertsma aan de Indijk te Hindeloopen. De jongen rechts is Nico Schoneveld, ook hij was daar ondergedoken.

Deze foto is genomen in Hindeloopen, achter de boerderij van Folkertsma. Achter v.l.n.r.: Klaas, Elske, Bauke, en tussen hen Froukje Folkertsma, dan moeder Anne met op de arm Tine Folkertsma, Nico Schoneveld en vader Tjitte Folkertsma. De naam van de vrouw rechts met het tasje is niet bekend zij hoort bij de man zittend links voor, zij waren op bezoek. Zittend v.l.n.r.: Lolke Folkertsma op schoot bij onbekende man. Jan en Wim Tuchscherer zitten vooraan - niet bekend wie wie is - de een met Cornelis Folkertsma op zijn schouders en de ander gehurkt rechts met Gerrit Folkertsma.

De foto's op deze pagina zijn toegestuurd door Yvonne Steenwijk. Ze schrijft 20 sept. 2019: Ik heb in dozen van mijn oma oude foto’s gevonden van mijn beide ooms. Aangezien het een eeneiige tweeling betreft, weet ik niet precies wie wie is op de foto. Familieleden die het zouden kunnen weten, heb ik helaas niet meer.

Plaatsing van de foto's in het Album van Koudum leverde een reactie op van Henk Smid uit Hindeloopen, die de namen achterhaalde bij Tine Vos-Folkertsma.

De informatie over het verblijf in Koudum is aangedragen door Feikje Kemker-Hoekstra, bij wiens ouders Jan was ondergedoken. Met eigen ogen heeft ze moeten zien dat haar vader bijna door de Duitsers was vermoord, toe ze bij de beruchte razzia in Koudum van 16 aug. 1944 ontdekten dat Jan Tuchscherer bij Hoekstra was geweest.

Feikje was bevriend met Lies Walda, uit Hindeloopen, die na de oorlog trouwde met Jan Tuchscherer. Lies is een dochter van Adrianus (Arie) Walda en Anna Hof. Arie was kapper en kelner. Zijn broer Roel Walda zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet. In 1945, na de bevrijding, werd hij burgemeester van Ameland.

Yvonne Steenwijk stuurde ook deze foto van Jan Tuchscherer en Lies Walda. Het betreft niet een foto van hun huwelijk. Anne Camerer-Tuchscherer schrijft 2 juli 2020 vanuit de VS dat de foto genomen moet zijn bij een ander huwelijk, toen Wim nog leefde: My brothers and I have seen other pictures of that wedding and both Wim and my father are in the pictures. Dit huwelijk moet dus plaatsgevonden hebben voor 4 februari 1945, de datum van Wims arrestatie.