Koudumers in strafkamp Wilhelmshaven, 1945

In februari 1945 had de Duitse ‘sicherheitsdienst’ plotseling veel succes met het oppakken van onderduikers in Koudum. Er was sprake van verraad. De arrestanten waren jongens van rond de twintig, van wie vier uit Koudum: Jurjen Reinstra, Wieger Hobma, Gerrit Hoekema en Jelle Munniksma. De anderen waren onderduikers: Theo Bakker geb. Haarlem, hij had familie in Koudum, Willem Tuchscherer geb. Rotterdam en Jitse of Klaas Jitse de Vries, waarschijnlijk afkomstig uit Sneek. Over de laatste is weinig bekend. Mogelijk was er zelfs nog iemand en waren het er acht. Ze hadden zich moeten melden voor de arbeidsinzet in Duitsland. Onder afschrikwekkende omstandigheden werden ze vastgehouden in een strafkamp in Noord-Duitsland. In ieder geval een van hen, Willem Tuchscherer, heeft het niet overleefd.

Verder lezen...

Het artikel, zoals afgedrukt in dorpskrant Bulte Nijs (nr. 308, mei 2020) opent via onderstaande koppeling.

Naschrift. Onderzoek in het archief van de bijzondere rechtspleging, in het Nationaal Archief, wees uit dat in ieder geval vier van de jongens, onder wie Wieger, Jurjen en Willem, zijn verraden door Jacob Muizelaar en diens zoon Douwe Pieter en niet door Arend Klee of iemand anders van buiten. Douwe Pieter (1922) was zelf opgepakt en is door de Duitse commandant, met een revolver, onder druk gezet om leeftijdsgenoten te verraden in ruil voor vrijlating. Douwe Pieter was arbeider geweest bij Venema, waar Willem Tuchscherer zat ondergedoken. Ook bleek uit deze stukken dat Jurjen Reinstra zijn vinger niet verloor bij de arrestatie, zoals in het artikel staat, maar later tijdens de detentie te Wilhelmshaven. Jan de Vries, 26 jan. 2021.