Johannes en Pierkje Hoekstra-Klijnsma

Johannes Hoekstra (1891-1954) te Balk, met twee geïnterneerde Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Links Frans Stevens en rechts Edmond Bulckens, ze kwamen allebei uit Antwerpen en hielpen in Balk mee in de drukkerij. Johannes is de latere 'drukker Hoekstra' in Koudum. Rechts Hoekstra in Koudum gefotografeerd voor 'Het Wapen van Friesland', te zien aan de benzinepomp. Bron: Feikje Kemker-Hoekstra.

In dit pand te Koudum, nu Hoofdstraat 10, begon Johannes Hoekstra in 1916 een filiaal van Drukkerij Hoekstra te Balk. Vanaf 1937 was hij zelfstandig drukker (Foto links, langsdeluts.nl).

Een foto uit 1945 van waarschijnlijk het bevrijdingsfeest. Een vrachtwagen omgetoverd tot reclamewagen staat voor het pand aan de Hoofdstaat. Van drukinkt moet de schoorsteen rooken. Bron bovenstaande twee foto's: Feikje Kemker-Hoekstra.

Advertentie uit De Banier.

Het gezin van drukker Hoekstra. Achter v.l.n.r.: Gerry, Johannes Hoekstra en Feikje. Voor v.l.n.r.: Fokke, Henny, Pierkje Hoekstra-Klijnsma en Anny. Bron: Feikje Kemker-Hoekstra.

Johannes Hoekstra en vrouw en kinderen waren in de Tweede Wereldoorlog nauw betrokken bij het verzet.