Roel en Jeltsje Venema

Roelof Venema (1908 - 2000) boer te Koudum, zoon van Fekke Sybrens Venema en Tjitske de Jong (1872-1933). Jeltje Visser (1911 - 1988) dochter van Durk Wabes Visser en Ybeltje Schakel. Ze kregen vier kinderen: Ybeltje (Ypie), Fekke, Tjitske en Durk. Zowel bij de verloving, links als bij de trouwerij, liet het paar zich fotograferen. In 1954 schaatste hij de elfstedentocht met Popke de Vlugt.
Roel en Jeltje bij de boerderij aan de Nieuweweg nr.1, die in februari 1966 is afgebrand. Op de foto rechts Roel Venema in augustus 1980 aan het melken in de buurt van de Koudumer Zijl. Voor het boek Himmelumer Aldefurd , van G. Koopmans, zijn er foto's van hem gemaakt als de laatste handmelker van Koudum. De foto in het boek toont de hele koe, want de ko moat der wol goed op komme, aldus Roel. Voor de fotograaf was echter de mens en zijn werk op dat moment het belangrijkste(foto H. de Jong).
Dochter Ypie, trouwde Jelle Feenstra. Foto's afkomstig uit de nalatenschap van Sybren en Tiete de Jong.