Haitze Wiersma, verzetsleider Boskoop en rayon Sneek

Haitze Wiersma sprak nooit over wat hij als verzetsman meemaakte en heeft gedaan er is zelfs geen verslag van hem opgetekend door de Vereniging Friesland 1940-1945. Ook liet hij zich zelden fotograferen. Deze foto hoort bij een krantenbericht met de kop: 'Bij het overlijden van Haitze Wiersma' - het is niet bekend uit welke krant het afkomstig is (collectie fam. Munniksma). Het verhaal achter het glazen schildje met opschrift: 'HW Boskoop 16 augustus 1943', is evenmin duidelijk. Psalm 91 vers 1 zegt in moderne bewoording: 'Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig' (Collectie HK nr. 67, Wiebe Munniksma).

Politieman Haitze Wiersma (1911-1982), afkomstig uit Oosthem, was in 1943 in Boskoop actief onder onder de schuilnaam De Bruin, als coördinator van regionale Verzetsgroepen. Begin 1944 nam hij de leiding op zich van het district Sneek, onder de schuilnaam Wietze. In die hoedanigheid heeft hij in diverse plaatsen knokploegen opgericht, o.a. te Sneek, Scharnegoutum, Joure, Echtenerbrug, Bolsward en ook in Koudum, waar Gerben Oppewal de KP-leider was. Deze ploeg, onder wie Gerben Ypma en de marinier Jaap Niemans en voor deze gelegenheid ook Haitze Wiersma zelf, pleegde de tweede succesvolle kraak van het distributiekantoor te Workum, wat zou leiden tot de bloedige razzia van de Sicherheits Dienst op 16 augustus 1944.

Haitze was ook betrokken bij de bevrijding uit de gevangenis in Sneek van de vijf Koudumers die waren opgepakt als vergelding voor de liquidatie van de verrader Arend Klee.

In Boskoop heeft Wiersma veel onderduikers, kunnen helpen, vooral Joden, onder wie o.a. de gebroeders Jaap en Max van Praag. In zijn Boskoopse tijd betrok hij zijn zwager Wiebe Munniksma bij de ondergondse activiteiten, door onderduikers naar Koudum te sturen die Wiebe dan onderbracht en van voedselbonnen voorzag.

Wiersma beschikt over een netwerk van onderduikmogelijkheden, schrijven Marga van Praag en Ad van Liempt, in het boek: Jaap en Max: het verhaal van de broers Van Praag (Amsterdam 2011). Zij schrijven ook over de de enorme angst en spanning die onderduikers en illegale werkers bijna permanent in zijn greep hield. De Duitsers beginnen steeds feller jacht te maken op Wiersma. In die periode woont hij te Boskoop in hetzelfde huis als de Van Praags. Op een ochtend zegt Max van Praag tegen hem: 'zeg De Bruin, jullie hebben gisteravond een distributiekantoor overvallen, en ook vijf Duitse uniformen meegepikt.' Wiersma (de Bruin) schrikt. 'Hoe weet je dat?' 'Omdat je hardop droomt.' Wiersma zal de daaropvolgende nachten nog steeds hardop dromen, maar van nu af aan alleen nog in het Fries - Max en Sari kunnen het niet meer verstaan.

Na de bevrijding zou Wiersma het burgemeesterschap van Franeker zijn aangeboden, maar hij heeft dit niet aanvaard.