Albert en Trijntje Visser - de Boer

Dit is het echtpaar Albert en Trijntje Visser - de Boer. Zij trouwden 23 mei 1901. Albert geb. Koudum 22 aug. 1872, daar ovl. 4 juli 1955, zoon van Douwe Haitzes Visser en Johanna Lieuwes van der Veen. Trijntje geb. Koudum, daar ovl. 4 mei 1954, dochter van Jacob Douwes de Boer en Jikke Feenstra. Hun kinderen: Douwe (1902), Jacob (1906), Klaas (1907), Johannes (1919) en Jikke. Albert was schipper net als zijn broer Klaas Douwes Visser. Als vrachtschipper vervoerde en verhandelde Albert zand en grind. Zijn zonen Douwe, later te Sneek, en Jacob in Koudum waren zijn opvolgers. Zij hadden een opslag aan de Havenkade (de Wyk).

Albert en Trijntje Visser, staand achter het tafeltje met hun kinderen en kleinkinderen. Links Douwe en Tjitske Visser -Salverda met op en voor het tafeltje hun zonen Albert en Teake. Naast het tafeltje Jikke Visser. Jacob Visser staat naast zijn vader en rechts, Klaas en zijn vrouw Jacoba.

 

Leeuwarder courant 7 juli 1955.

Albert en Trijntje voor hun huis aan de Westeweg nr. 6. De man links is Buwalda. Jongste dochter Jikke bleef op dit adres wonen.

Broers en zuster Visser met aanhang bijeen 'Op e Wâl', bij de Symkewyk, bij voormalige de opslag van de Vissers. De man links, met sigaar, is Hiele de Vries. Zijn vrouw Jikke zit rechts achter de hond en achter haar staat hun zoon Bert (Albert). De man met kruk is Douwe Visser. Zijn vrouw Tjitske Salverda zit naast Jikke. De man naast Bert is Klaas Visser, met naast hem zijn dochter en kleinzoon en zijn vrouw Jacoba vooraan met het hoofddoekje.