Jacob Alberts Visser (1906-1988)

Jacob, meestal Jabik genoemd, of Bap, hier in de stuurhut van zijn zand- en grindschip 'De Mededinger'. Hij is geboren te Koudum op 3 juli 1906, zoon van Albert Douwes Visser en Trijntje de Boer. Jacob trouwde niet. Het was altijd een prachtig gezicht als Jabik de eencilinder gloeikopmotor startte, met de hand. Deze motor met zijn karakteristiek hol klinkend geluid, je kon van ver aan het ge-plop..plop.. horen dat Jabik in aantocht was, vervangen door een snel draaiende dieselmotor. Jabik ligt hier met zijn schip in de Wyk en staat op de foto rechts voor de stuurboord deur van de stuurhut, naast de uitlaatpijp. Hij kijkt hier wat bezorgd naar een paar jongens die in zijn vletje mogen zeilen in de Wyk. De stuurhut kon gemakkelijk gedemonteerd worden. Dat moest elke keer gebeuren bij de Sylsbrêge om er onder door te kunnen. De grepen aan de uitlaat waren om de hete pijp te kunnen verwijderen. Omdat hij het werk vaak niet alleen aankon had hij meestal een knecht aan boord (foto's door H. de Jong). 

De Mededinger op zijn vaste plekje in de Symkewyk en zo te zien is er net een vracht zand gelost (collectie Hindrik D. de Jong).

De Mededinger uit de tijd dat Jabik gestopt was met varen. Hij kocht De Mededinger begin 50er jaren voor het zand- en grindvervoer, het mat 71 ton. De vorige eigenaar was Willem de Koning uit Bolsward. Na Jabik kwam het in Engelse handen.

Jabik aan de handlier bij het lossen van zand uit 'De Mededinger'. Hij is hier niet aan het lossen, maar aan het voorbereiden. Met de handlier zet hij de kabel strak, waarlangs de bak boven de wal moet komen. Met dit systeem kon hij als het moest in zijn eentje het schip lossen. Hij stond in het ruim en stuurde de bak zodat deze zich vol schepte. Een speciaal mechaniek zorgde ervoor dat de volle bak automatisch naar het einde van de giek verplaatste, boven de losplaats. Met een kabel kon hij dan vanuit het ruim de bak legen en weer naar zich toe halen (foto's H. de Jong).

Dit is Henk Visser, toen nog Henkie, zoon van Hendrik en Nel Visser, van de KEB, zit hier op de giek van de "Mededinger". Hij was een regelmatige "gast" aan boord van het schip. Jabik was hier heel gemakkelijk in, hij vond het wel gezellig (foto: H. de Jong).