Jan en Bauk Pries - van der Meer

Dit is Jan Eelzes Pries, geb. Koudum 18 nov. 1877, daar ovl. 7 juni 1931, zoon van Eelze Elias Pries en Ittje Annes Feenstra, trouwt Koudum 9 sept. 1904 Bauk van der Meer uit Molkwerum, dochter van Tjemme Douwes van der Meer en Jaai Cornelis de Roos. In hetzelfde jaar kocht Jan voor 671 gulden de smederij bij de kerk in Koudum, op een openbare verkoping. Hij vestigde zich op 16 mei van dat jaar als hoef- en grofsmid en was ook kachelmaker. 's Ochtends in alle vroegte werd door Jan het smidsvuur aangestoken. Hij was de smid in Koudum waar de paarden werden beslagen en waar de wielen van de paardenwagens werden gerepareerd. Zijn zoon Eelze zette op deze plek de smederij voort. De luchtfoto toont de smederij aan de Smidsweg nr. 1 in de oude staat (foto's collectie Marie Bergsma-Pries bij HK). In 1954 vestigde Jan Pries, zoon van Eelze, een landbouwmechanisatiebedriif aan de Smidsweg 21, waar tot dan toe de smid Siebe Stellingwerf gevestigd was. Zijn broer Ype Pries opende in 1961 een bedrijf voor de verkoop en reparatie van kachels, rijwielen en installatiewerk.

Een foto uit 1911 van de kinderen van Jan E. Pries, met v.l.n.r.: Eelze, geb. 1906; Tjemme, geb. 1909, ovl. op 20 jarige leeftijd; Anne, geb. 1910, en Jaai, geb. 1905. De zonen Ids en Rxx zijn geboren na het maken van deze foto, die beschikbaar is gesteld door Marie Bergsma-Pries.

 

Jaai Pries

 Twee keer Anne en Tjemme Jacob Pries, rechts zijn ze 18 resp. 19 jaar.

Twee foto's van Anne Pries (collectie Marie Bergsma-Pries bij HK). De foto links is va 1929 en die in marine-uniform van een jaar later. Anne trouwde niet. Later werkte hij als loodgieter en woonde hij in de smederij bij zijn broer Eelze.