Eelze Pries en Eelkje Veltman en Hendrikje Smits

Eelze Pries, geb. Koudum 30 juni 1906, daar ovl. 21 sept. 1983, smid te Koudum, zoon van Jan Pries en Bauk van der Meer, trouwt Koudum 15 mei 1930 Eelkje Veltman, geb. 3 juni 1903, ovl. 15 januari 1937, dochter van Ype Veltman en Marie de Vries. De foto links is gemaakt op 8 maart 1924 toen Eelze in militaire dienst was (foto beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Ype Veltman en zijn vrouw Marie de Vries, de (schoon)ouders van Eelze en Eelkje. Ype en Marie zijn beide geboren in Nijland. Ze trouwden op 19 mei 1900 in de gemeente Wymbritseradeel, maar gingen later in Koudum wonen (foto via Marie Bergsma-Pries). Rechts een advertentie van Ype uit 1915, ontvangen van pakesizzer Ype Pries. Pake Ype handelde in alles wat op zijn pad kwam.

 

Eelze trouwde vervolgens met Hinke (Hendrikje) Smits, geb. Koudum 24 jan. 1917, daar ovl. 29 aug. 1967, dochter van Sibbele Smits en Sierd de Haan. Links de trouwfoto van Eelze en Hinke (collectie Marie Bergsma-Pries bij HK).

1974, Smid Eelze Pries bezig met de reparatie van een van de laatste maaimachines van dit type. Het paard krijgt nieuwe hoefijzers, indertijd was dit een vaak voorkomend karweitje voor Eelze.