Gebr. Pries, haarden en kachels

De zaak van de Gebr. Pries aan de Beukenlaan waar Ype de scepter zwaaide. Voorheen had Sybren Haitzes de Jong hier zijn manufacturenzaak. Hieronder een impressie van de opening van de winkel aan de Beukenlaan op 4 augustus 1961.

Met Wieke achter de toonbank.

De foto's zijn beschikbaar gesteld door Wieke Cnossen.