Pieter en Luurtske Kuipers - de Jong

Pieter Kuipers, geb. Allingawier, 13 maart 1853, ovl. Koudum 10 mei 1938, broodventer, zoon van Yzaac Hiddes Kuipers en Hiltje Tjerks van't Zet, trouwt Koudum 22 nov. 1878 Luurtske de Jong, geb. Koudum 17 juni 1856, daar ovl. 5 sept. 1903, dochter van Ype Sipkes de Jong en Afke Tjalkes de Jong. Op de foto links uit omstreeks 1935 staan Pieter Izaaks Kuipers en zijn kleinkinderen Timon (1926) en Jeltje de Hart (ontvangen van Harry Kuipers te Nibbixwoud). Op de achtergrond staat molen 'De Vlijt'. Rechts wandelt Pieter met zijn kleinzoon Gooie Finnema in de Hoofdstraat. Het is ongeveer 1940 (ontvangen van Kobus Finnema). Helaas is er nog geen foto van het gezin van Pieter en Luutske opgedoken.

Hun kinderen:
1. Hiltje, 5 maart 1879.
2. Ype, 16 sept. 1880.
3. Izaak, 16 nov. 1882.
4. Aafke, 14 okt. 1884, trouwt Koudum 3 juni 1904 Hendrik Reinstra, 18 jaar, zoon van Ate Jurjens Reinstra en Margje Hendriks Kruis (zie de foto hieronder).
5. Izaak, 20 okt. 1886.
6. Tjalke, 8 maart 1889, trouwt Martzen Hoekstra (zie de foto hieronder).
7. Aaltje, 17 maart 1891, trouwt Koudum 14 nov. 1913, Floris Beinema, van Dedgum, 26 jaar, zoon van Mintje Beinema en Aukje de Boer.
8. Tjitske, 1 mei 1893.
9. Ype, 19 jan. 1896.
10. Hidde, 16 juli 1897, hij is later vertrokken naar Westwoud (zie de foto hieronder).
11. Tjitske, 17 juni 1901.
12. Jeltje, 24 juni 1903, trouwt Koudum 10 mei 1928, Anne Finnema, 26 jaar zoon van Gooye Finnema en Grietje Finnema.

Dit is Hidde Kuipers.

 

Links het gezin van Hendrik Reinstra en Afke Kuipers. Achter v.l.n.r.: Luurtske geb. te IJlst, Margje Tjitske geb. te Koudum en Ate Jurjen geb. te Koudum. Voor v.l.n.r.: Hiltje geb. te Enkhuizen, Hendrik Reinstra, Pieter Izaak geb. te Enkhuizen en Afke Kuipers. Vooraan zit Tjitske geb. te Enkhuizen. En rechts Tjalke Kuipers en zijn vrouw Martzen Kuipers-Hoekstra, geb. 18 nov. 1891 te Gaast, met hun twee oudste kinderen: Tjitske Kuipers, geb. IJlst 23 febr. 1915 en Pieter geb. Enkhuizen 13 juli 1916.