Korenmolen 'De Vlijt'

'De Vlijt' in volle glorie. Uit: het tijdschrift De Prins (september 1918). In januari 1923 werd molenaar Pieter Ferwerda failliet verklaard. Een maand later stond de molen te koop (Leeuwarder courant 22 febr. 1923). Pieter Ferwerda was molenaar tot 1923 en Johannes Ferwerda tot 1930. De laatste was getrouwd met Hinke van der Heide. Zij vertrokken begin 1930 met drie kinderen naar Kenosha (Wisconsin) U.S.A.

 

Afbeelding nr. 14 uit A. ten Bruggecate, Hollandsche molens  (Leiden 1927), gemaakt in opdracht van de conservenfabriek Tieleman en Dros te Leiden. Ingestuurd door Sjoerd van der Veen. 

Afbeelding uit het tijdschrift Fen Fryske Groun (1928). Afbeelding uit het tijdschrift  Fen Fryske Groun (14 oktober 1932). 

Op deze foto staan Pieter Izaaks Kuipers en zijn kleinkinderen Timon en Jeltje de Hart. Op de achtergrond molen 'De Vlijt' aan de Molenbuurt. De foto is ongeveer in 1935 genomen. De molen ziet er al niet best meer uit: een roede is al verdwenen. In 1938 volgde de afbraak. Harry Kuipers uit Nibbixwoud, achterkleinkind van deze Pieter, kreeg de foto van Timon (geb.1926) die nu in Driebergen woont. Harry heeft de foto gescand en gestuurd via de mail.
Rechts een plaatje van de nieuwe molen 'De Vlijt' die in 1986 is geplaatst. Het is min of meer een replica van zijn voorganger. Later is, net als bij de oude molen, een aanbouw gemaakt. Maar deze zit aan de westkant, waar op de foto een deur zit.