Romke Sipkes en Susanna Gerrits de Jong - Visser

Helaas is er nog geen foto opgedoken van Romke Sipkes de Jong, geboren zaterdag 15 februari 1834 te Koudum, daar overleden donderdag 5 juni 1919, 85 jaar oud, zoon van Sipke Ypes de Jong en Fopje Jacobs Bloemhof, trouwt Koudum maandag 1 juni 1857 Suzanna Gerrits Visser geboren donderdag 22 maart 1838 in Staveren, overleden vrijdag 12 december 1919 in Koudum, 81 jaar oud, dochter van Gerrit Sybolts Visser en Baukje Dokkum.

Hun kinderen:
1. Hessel de Jong, geboren Koudum maandag 4 oktober 1858 daar overleden vrijdag 19 januari 1872, 13 jaar oud.
2. Gerrit Romkes de Jong, geb. Koudum zondag 28 oktober 1860, tr. 3 okt. 1890 Rinske Lefferts de Jong.
3. Sipke de Jong, geb. Koudum zaterdag 13 december 1862, daar overleden zaterdag 19 december 1863, 1 jaar oud.
4. Sipke Romkes de Jong, geb. Koudum zaterdag 17 september 1864, trouwt Wypkje Sjirks van der Zee.
5. Jelle Romkes de Jong, geb. zondag 21 juli 1867 te Koudum, trouwt Fopje Sipkes de Jong.
6. Jacob Romkes de Jong, geb. Koudum 19 apr. 1869, trouwt Harmke Feenstra van Hindeloopen.
7. Baukje de Jong, geboren Koudum vrijdag 23 augustus 1872, daar ovl. vrijdag 28 maart 1873, 7 maanden oud.
8. Hessel Romkes de Jong, geboren Koudum 26 jan. 1875 , trouwt Luurtske Tjalkes de Jong.
9. Baukje de Jong, geboren Koudum vrijdag 13 juli 1877, daar overleden zondag 6 april 1879, 1 jaar.
10. Abe Romkes de Jong, geboren Koudum 5 december 1880, trouwt 24 mei 1907 Sjutje Thones Glashouwer.

Drie van de zonen De Jong, Gerrit, Jelle en Hessel, trouwden een vrouw met die achternaam.

Jacob meestal Jabik Romkes de Jong en Harmke Feenstra. Zij zijn de ouders van Susanna de Jong die met Sjoerd Binke Bakker trouwde.

   

Dit zijn Abe Romkes de Jong en Sjutje Glashouwer, zij vertrokken naar Enkhuizen.