Sipke Romkes en Wypkje de Jong - van der Zee

Op deze foto, gemaakt achter een van de dubbele woningen aan de westzijde van de Beukenlaan, staat het echtpaar Sipke Romkes de Jong en Wypkje van der Zee. Zij trouwden 24 mei 1888. Sipke geb. Koudum 17 sept. 1864, daar ovl. 8 jan. 1952, zoon van Romke Sipkes de Jong en Suzanna Gerrits Visser. Wypkje geb. Koudum 1888, dochter van Sierk Romkes van der Zee en Popk Tjeerds Pauw. Van hen zijn tien kinderen bekend: Suzanna (1889), Popkje (1890), Romke (1893), Sierk (1895), Baukje (1897), Sierkje (1900), Gerrit (1902), Tjeerd (1904), Jelle (1907 en 1910).

Hun jongste zoon Jelle, geboren op 6 augustus 1910, overleden Westerbork op 27 mei 1983, trouwde Hindrikje Heeres. Zij woonden aanvankelijk in Koudum, ook aan de Beukenlaan. In zijn tijd in Koudum was hij timmerman. De foto van de Pottebuurt en kerk is gemaakt vanaf de achterkant van hun huis.

Max Bergsma(l) en Jelle de Jong. Ze zijn werknemers van Sybren J. de Jong van de Ooste. Zo te zien wordt er een klus geklaard bij een boer. Kinderen van Jelle en Hindrikje de Jong. V.l.n.r.: Sipke, Romke en Dirk (foto's ingestuurd door Henk Dirks de Jong, Warns).