Gerrit en Rinske de Jong - de Jong

Gerrit de Jong, geb. 1861, zoon van Romke Sipkes de Jong en Susanna Gerrits Visser, trouwt Koudum 3 okt. 1890 Rinske de Jong, geb. 1865, dochter van Leffert Jetjes de Jong en Corneliske Wytzes Hempel. Zij kregen de volgende kinderen: Susanna (1891) jong overleden. Susanna (1893), trouwt Pieter Pruiksma, Leffert (1894), trouwt Sierdje de Vries, Romke (1896), trouwt Hendrikje Stegenga, Abe (1898), Sipke (1900), Hessel (1902), Cornelia (1904), trouwt Geert de Jager (foto ingestuurd door Theo Steenbergen, Darmstadt Duitsland, kleinkind van Cornelia).