Sjoerd Binke Bakker en Susanna de Jong

Sjoerd Binke Bakker, geb. Sloten 4 juni 1898, ovl. Koudum 1955, zoon van Sipke Bakker en Hendrikje Tijsseling, trouwt Koudum 14 mei 1920 Susanna de Jong, geb. Koudum 16 mei 1898, dochter van Jacob de Jong en Harmke Feenstra.

Voor v.l.n.r.: Sjoerd Binke Bakker, Tine, Hinke (overleden in Canada op 54-jarige leeftijd) en Suzanne Bakker-de Jong. Achter v.l.n.r.: Harmke (Hammie), Berend (woont in Canada) en Jappie (overleden in Canada op 36-jarige leeftijd). Sipke Bakker ontbreekt op deze foto die is gestuurd door Tine Bakker uit Sneek.

Dit is het echtpaar Jacob Romkes de Jong en Harmke Feenstra, de (schoon)ouders van Sjoerd en Susanna, zij trouwden op 28 september 1894 te Koudum. Jacob is geboren te Koudum op 18 april 1869 en was een zoon van Romke Sipkes de Jong en Susanna Gerrits Visser.

 
Het huis van Sjoerd Binke Bakker en zijn vrouw Suzanne de Jong aan de Ooste te Koudum. 
Spelen met de bokkenwagen op de Easte  omstreeks 1949. V,l.n.r.: Tine Grouwstra, Tine Bakker en Sjoerdje Hiemstra. Rechts: Baukje Tjerkstra-de Jong, Suzanne Bakker-de Jong en Berend

Berend Bakker met Geertje Sipkema.

Berend en Jappie Bakker en Sipke Bakker en Doede Hoekema.
Een middagje gezellig uit naar Sneek. V.l.n.r.: Renske de Jong, de broers Berend en Sipke Bakker en Boukje de Jong. De dames zijn dochters van Leffert's Siertje. Recht: op een Pinkstermaandag naar Rijs, daar poserend op de motorfiets van fotograaf Willem Mandemaker uit Balk. V.l.n.r.: Doede Hoekema, Berend Bakker, Klaas Zwerver en Thijs Jaarsma.
Sjoerd Binke Bakker met zijn kleinzoon Sjoerd Bakker, zoon van Sipke en Sjoukje. Bij de ingang van het sportterrein, en rechts de eerste zeven van de uiteindelijk vijftien kinderen van Sipke Bakker en Sjoukje de Jong. V.l.n.r.: Leffert, Annie, Hammie, Sjoerd, Sietie met op haar arm Jappie en Gerrie. Bron: Hinke van Zoen-Bakker uit Heerenveen. 
Ben (Berend) en Thaiamal Bakker in 2012. Foto's ingestuurd door Berend van Sjoerd Binke Bakker uit Canada.