Hessel Romkes en Luurtske de Jong - de Jong

Hessel Romkes de Jong, geb. Koudum , ovl. zoon van Romke Sipkes de Jong en Susanna Gerrits Visser, trouwt Koudum / Oudega Luurtske de Jong, geb. Oudega , ovl. Sneek 19 april 1964, dochter van Tjalke Tjalkes de Jong en Geertje Eelkes Wouters.

Hun kinderen:

1. Tjalke, geb. Koudum 4 mei 1897, trouwt Koudum 16 jan. 1920 Jantje Feenstra, dochter van Hylke Feenstra en Jisk Sjoerds.

2. Susanna, geb. Koudum 21 nov. 1901, trouwt Koudum 18 nov. 1926 Sjoerd Ypma van Wommels.

Hessel en Luurtske voerden van 1918-1921 de directie over het Earmhús en werden armvader en armmoeder genoemd. Deze foto is bij het Earmhús genomen.