Privacyverklaring en Disclaimer Album van Koudum

 

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat. Graag ontvangen wij van u de juiste informatie om fouten recht te zetten.

Wanneer u niet wilt dat een bepaalde foto of tekst in dit album staat, laat het weten zodat het kan worden aangepast.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website en in onze nieuwsbrieven te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Als u een foto uit Het Album van Koudum wilt publiceren, tentoonstellen of commercieel wilt gebruiken dan is dit geen probleem wanneer u de bron vermeldt.

 

Privacyverklaring Stichting Histoarysk Koudum, mei 2018.

Stichting Histoarysk Koudum, p/a secretaris U. de Jong, Douwe van Epemastraat 27, 8723 BR Koudum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens t.b.v. de verspreiding van digitale nieuwsbrieven. Wij bewaren daartoe de e-mailadressen van de nieuwsbriefabonnee's. Alleen bestuursleden van Histoarysk Koudum hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens worden niet gedeeld met bedrijven of andere organisaties.