Jakele Sybolts Visser, 'Jakele mei de hûnekarre'

Jakele Sybolts Visser (geb. 1887), ofwel 'jakele mei de hûnekarre'. In de hondenkar zit zijn handelswaar zoals thee, koffie en tabak (collectie G. Koopmans).

De hond als trekdier is sinds 1963 verboden, maar voor 1940 was het een normale zaak. Ook de rijdende winkels van Willem de Boer en Hendrik Ringma werd zo voortbewogen. Door te klikken op de koppeling hieronder verschijnt het verhaal over de 'karrider' Sake die praatte met zijn honden.