Trijntje Scheringa, wijkzuster en verzetsvrouw

Trijntje Scheringa, oftewel zuster Scheringa, wijkverpleegster te Koudum en verzetsvrouw in de Tweede Wereldoorlog, geboren Groningen 31 maart 1901, overleden Amsterdam jan. 1983. Aanvankelijk verpleegster in het academisch ziekenhuis te Groningen, was zij van aug. 1929 tot juni 1946 ziekenverpleegster-huisbezoekster der afdeling Koudum-Hindeloopen van het Groene Kruis, vervolgens tot 1948 directrice van het Algemeen Ziekenhuis in Woerden en tot 1955 hoofdverpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Zij trouwde rond 1955 met Lammert Smit en het echtpaar vestigde zich in Amsterdam. Hij overleed in 1981, en in jan. 1983 is Trijntje als gevolg van een misdrijf om het leven gekomen. Beiden zijn op de begraafplaats Westerveld in Driehuis begraven. Op de foto rechts, met de familie Scheringa, zit Trijntje rechts (foto's ontvangen van de familie Scheringa, met dank aan J.G. Vogelzang).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Trijntje Scheringa betrokken bij het verzet in Koudum. Ze bood onderdak aan twee Joodse onderduikers in haar huis Stationsweg 13, het witte huis op de hoek met de Zwarteweg, hier op een ansichtkaart. En Trijntje ondersteunde actief het werk van de ondergrondse. De lokale knokploeg roofde op 3 aug. 1944 een partij van 13.000 distributiebonnen uit de kluis van de zuivelfabriek te Workum. De bonnen werden meteen na de roof verstopt in Trijntjes huis. Door verraad in Utrecht, waar de kaarten naartoe zouden gaan, arresteerden de Duitsers verzetsman Gerben Ypma en namen hem mee naar het beruchte Scholtenhuis in Groningen, waar hij is gemarteld. Het gevolg was dat de Duitsers in Koudum op 16 augustus 1944 een razzia hielden om het verzet uit te roeien, waarbij Gerben Ypma en Tjalke van der Wal zijn vermoord. 

Ook Trijntje werd gearresteerd en afgevoerd naar het Scholtenhuis, maar zij overleefde. Jan Geert Vogelzang schrijft op de website 'Gaasterland in de tweede wereldoorlog' (14 aug. 1944): Wijkverpleegster Scheringa wordt hier stevig ondervraagd. Daarna heeft ze gevangen gezeten in een concentratiekamp op het Duitse Waddeneiland Borkum. Na de bevrijding is zij in Koudum teruggekeerd. De blijdschap was in Hindeloopen zo groot dat het Groene Kruis haar een Hindeloper wandkastje heeft aangeboden. Op de achterkant staat: ,,Welkom met Uw behouden Thuiskomst. Hindeloopen 14 juni 1945”.

In de nacht na de arrestatie van Gerben Ypma ontfermde Anne Osinga zich over Cis van Rijn, een Jodin die zat ondergedoken bij de zuster, hij bracht haar naar Warns.

Het nieuws over de moord op Trijntje Scheringa staat voorop de Telegraaf van 24 jan. 1983.