Cis van Rhijn, alias Lies

Het gedicht dat Cis van Rhijn maakte over haar onderduiktijd in Koudum en Warns. In Koudum zat de ondergedoken bij Zuster Trijntje Scheringa. Anne Osinga heeft er voor gezorgd dat ze uit handen van de Duitsers bleef toen Trijntje werd gearresteerd, in augustus 1944, vanwege de bonkaartenroof in Workum (archief Th. de Vries).