Wabe en Geertje van der Veer, binnenvisser

Wabe Jans van der Veer, geb. Koudum 19 nov. 1871, daar ovl. 2 juni 1951, binnenvisser te Koudum, zoon van Jan Jacobs van der Veer en Klaaske de Cock, trouwt Koudum 11 mei 1893, Geertje Siemens van der Wal, geb. Aengwirden 28 dec. 1866, ovl. Koudum 20 febr. 1940, dochter van Siemen Hiddes van der Wal en Annigje Gerrits Kelderhuis. Dit echtpaar heeft altijd in Koudum gewoond. Wabe had een dichtzet bij de Kruisslootsbrug. Het zijn de ouders van Siemen van der Veer, indertijd de melkvaarder van de Koudumer zuivelfabriek (ingestuurd door Trijntje Snijders-van der Veer).

Marijke Wijnmalen stuurde deze foto van haar overgrootvader. Jelle de Jong herkende de geportretteerden meteen. Het zijn Wabe van der Veer en zijn vier dochters, v.l.n.r: Klaske, Antje Veldstra - Van der Veer, Murkje de Vries - Van der Veer en Anne. De foto is genomen voor het pand op de hoek Smidsweg Beukenlaan, waar dochter Murkje woonde. Zij was getrouwd met elektricien Jacob de Vries die daar een winkel dreef. De inzender is een kleindochter van Murkje. Marijkes moeder Geertje van der Veer, staat op de foto rechts.

Marijke Wijnmalen stuurde ook dit fraaie portret van Wabe Jansz van der Veer voor zijn woning aan de onderweg.