Wiebe Drost, belastingcommies

Harmen Drost stuurde bijgaande foto's en bij deze schreef hij: Op deze foto staat mijn vader Wiebe Drost. Hij was in Koudum commies bij de belastingen van 1 december 1930 tot 1 mei 1953. De foto is gemaakt in de dertiger jaren in de Hoofdstraat. Ik dacht voor de kruidenierswinkel van Cornelis van der Sluis. Eind jaren dertig en begin jaren veertig moest iedereen een fietsplaatje op de fiets hebben. Ik heb nog een plaatje van 1940/1941. De kosten bedroegen toen twee gulden en vijftig cent. Dat was toen veel geld. Werklozen en minvermogenden konden kosteloos zo'n plaatje krijgen maar dan zat er in het midden wel een gat in, zodat ieder kon zien wie minvermogend was. Thans is dat ondenkbaar, maar goed ook want dat was natuurlijk pure discriminatie. De plaatjes waren aan het stuur bevestigd. Soms in een leren etuitje, zodat ze gemakkelijk van de ene op de andere fiets konden worden gezet dat scheelde in de kosten mits je niet gezamenlijk op de fiets wegging. Af en toe was er kontrôle op de plaatjes. Dat gebeurde dan door mijn vader en politie-agent Jan van Dijk, die ergens verdekt stonden opgesteld, hetgeen hen niet echt populair maakte.
De winkel is inderdaad die van Cornelis van der Sluis, Hoogstraat nr. 10, op de hoek van de Hoogstraat en de Kninebuert. Op de deur staat nog de naam van de oom van Cornelis: F. (Foeke) v.d. Sluis. Let ook op de gaper aan de muur, ten teken dat het hier ook een drogisterij betrof. Naast de winkel is nog een stuk tuin, de toegang tot de Kninebuert was in die tijd dus veel smaller. 

De familie Drost woonde aan de Dammenseweg, in de linker en meest noordelijke woning van deze gemeentewoningen. Ze hebben daar gewoond tot 1 mei 1953. Er waren toen nog geen straatnamen in Koudum. Ons adres was toentertijd Koudum A 129, ook al werd in de volksmond toen ook al de naam Dammenseweg gebruikt, aldus Harmen. Koudum kreeg officiële straatnamen in 1948, voor die tij gold een soort postcode als adres.

Dit zijn v.l.n.r.: de vrouw van Marten de Boer, manufacturier in de Kninebuurt, mevr. Drost en mevr. Mensonides, van de bakker in de Hoofdstraat.

V.l.n.r.: Harmen Drost, Jan en Gerrit van Uilke Hoekema en rechts Harmen Drost (l) en Jan Hoekema.

8 maart 1942, door enorme sneeuwval zat de Dammenseweg helemaal dicht. V.l.n.r.: Alie Hoekstra, Geertje Drost, Jellie Hoekstra, Antje van der Weg en Douwe Hoekstra. De schaatser rechts is Harm Drost. Deze foto is afkomstig van Geertje van de Veer.