Onderweg

Dit is de Onderweg gezien vanaf het Westen richting de Wyk. Rechts de bouwmaterialen van Sybren Woudstra, de timmerman. Verderop, het hoge gebouw is café Spoorzicht, nog zonder de hoge dwarsaanbouw. Op de schuur staat "STALLING" en dat is voor de paarden van de klanten van het café. Bij de Wyk is nog  geen bebouwing te zien, dus de plaat moet in het begin van de vorige eeuw gemaakt zijn. Collectie gemeentearchief.

De genoemde huisjes aan de Lytse Wyl en aan de noordkant van de Onderweg stonden pal aan de weg. Op deze foto genomen richting Beukenlaan zijn ze goed te zien. De man op de fiets is Lykle Hoekema (1852-1941). De foto is van na 1923 want in dat jaar is de smederij van Van Asperen gebouwd, het pand uiterst rechts, Beukenlaan 22. Lykle fietst ter hoogte van Onderweg nr. 7. De situatie bij de vernummering in 1954 was als volgt. Na de timmerwerkplaats van de Jong in oostelijke richting, Jacob Veldstra (nr. 5), dit huis staat ook op de rechter foto, Jouke S. Visser (nr. 7), het brandstoffenhok van Sjouke Aukema (nr. 9), Durk Remerij (nr. 11), Jurjen Reinstra (nr. 13) en Anne Valk (nr. 15). Foto's collectie Hindrik de Jong.

 
Op de achtergrond zijn twee van de huizen aan de noordkant van de Onderweg te zien. Ze zijn afgebroken toen het terrein voor o.a. de ambachtsschool opgespoten zou worden. Links woonde het gezin van Jacob Veldstra en daarnaast het gezin van Jouke Visser. Rechts is nog een klein stukje van het brandstoffenhok van Sjouke Aukema te zien. Op de achtergrond de timmerwerkplaats van Sybolt H. de Jong. Vooraan zit Geertje van der Veer en de kleine meisjes zijn Hennie en Gretha Hogeveen. Foto ingestuurd door Trijntje Snijders-van der Veer. Op de foto rechts zijn meest oostelijke drie huisjes goed te zien. Links het huis waar Durk en Geertje Remerie woonden, dan het huis van Jurjen Reinstra en in het verste huis woonden Anne en Ruthje Valk. De beide mannen Rein Hoekema, de man links op de foto, en Johannes Hoekema staan ongeveer naast het ouderlijk huis van Rein.
 

Ook aan de zuidkant van de Onderweg stond een rijtje huizen, op de plaats waar nu de Welle staat, nr. 16. Voor de huizen lagen betrekkelijk grote tuinen. In het huis op deze foto hebben Siemen en Aukjen van der Veer gewoond. Het jongetje is Douwe, zoon van Durk Remery en Geertje van der Veer (foto beschikbaar gesteld door Petrus van der Veer).

Op deze foto is Siemen van der Veer in zijn tuin aan het werk. In het huisje rechts heeft Akke van Asperen gewoond en links is het dak te zien van het huis Vermaningsweg 17 (foto beschikbaar gesteld door Trijntje Snijders-van der Veer).

Dit schilderijtje is een raadsel. Niet de voorstelling want het is duidelijk dat deze huizen vroeger aan de Onderweg stonden. Zie de bovenstaande foto bijvoorbeeld. Het raadsel betreft de eigenaar en hoe HK omstreeks 2016 in het bezit is gekomen van deze klein formaat digitale foto. De bestandsnaam is: 'de vries 21 maart 1946 bij melkfabriek'. De datum van het bestand is 18-10-2016. Dit betekent waarschijnlijk dat het op die datum op mijn computer is gekomen. Maar hoe dat is een raadsel want in de e-mail is het niet terug te vinden.

JdV


Dit huis, destijds bewoond door Anne en Ruthje Valk, stond aan de zuidkant van de Onderweg tussen de Wyk en de Beukenlaan. Van de huizen daar het dichtst bij de Beukenlaan (foto uit de collectie Gerhard Koopmans).

Gezicht vanaf hoek Beukenlaan-Onderweg op het land van veehandelaar Watze Draijer voordat het opgespoten werd voor de bouw van de CLTS. Collectie Histoarysk Koudum, archief G. Koopmans.

Sipke: "Tink erom hear, want is stopje jim' yn'e hynstekont!"

Dit is de Onderweg in de tijd van het opspuiten van het LTS-terein. Rechts van de weg stonden hiervoor een aantal kleine woningen. Vroeger liep daar achterlangs de zogenaamde Lytse Wyk. Deze liep van de Wyk naar de hoek van de Beukenlaan. Maar dat was zeker voor 1915. Links van de weg zie je nog de woning en berg staan van Sipke Hoekema. Het grote pand rechts is een deel van de gebouwen van aannemersbedrijf S.H. de Jong, de z.g. Wite Winkel. Dit complex is afgebroken in januari 2015. Collectie gemeentearchief.

Dit is een foto uit de tijd dat de ambachtschool al wel gebouwd was. Voor die tijd stonden er langs dit stukje Onderweg (aan de noordkant) zo'n vijf kleine woningen en een brandstoffenhok van Sjouke Aukema. Op het land achter de Beukenlaan, tussen de Onderweg en de Bovenweg is nog helemaal niets gebouwd. Het huisje rechts stond aan de Vermaningssteeg, die toen uitkwam op het kruispunt van de Onderweg en de Beukenlaan. In dit huisje had Romke de Jong vroeger zijn kruidenierswinkeltje voor hij de Spar in de Hoofdstraat overnam. Later woonden hier Einte en Matzen van der Meer. In het huis met werkplaats links, onderaan de Beukenlaan had Karel Smid (Carel van Asperen) zijn smederij. Foto Hindrik de Jong.

De Onderweg tussen de Beukenlaan en It Healepaad. Rechts achter is de Philips hal te zien en uiterst rechts vormt het gashokje op de Ooste een mooi herkenningspunt. Dia gemaakt door Sieger Falkena in 1974.