Jacob en Jeltje de Vries-Quarré

Dit zijn Jacob de Vries en Jeltje Quarré met hun enige zoon Jan, gefotografeerd omstreeks 1910. Jeltje Quarré, geboren Koudum 11 nov. 1862, daar ovl. 25 dec. 1958, trouwt Koudum 20 mei 1897 Jacob de Vries, geboren Kimswerd 7 nov. 1869, ovl. Koudum 14 april 1943, zoon van Jan de Vries en Elske Dijkstra. Jeltje Quarré is een dochter uit het huwelijk van Rein Dirks Quarré (1829-1888) met Grietje Piers Zandstra (1827-1865). Voor Rein het tweede huwelijk - hij was weduwnaar van Murkje Jacobs van der Veer en trouwde na Grietje met Gepke Jacobs Wiersma (1841-1921), afkomstig uit Eestrum. Uit alle drie huwelijken zijn kinderen geboren, twaalf in totaal.

Jeltje de Vries-Quarré is 96 jaar geworden. Toen het koninklijk paar in 1950 een bezoek aan Koudum bracht mocht 'Jabiks Jeltje', namens de gemeente, als oudste inwoner een presentje aanbieden. Rechts Jeltjes persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog.

Rein de vader van Jeltje, was aanvankelijk wagenmaker van beroep maar later kocht hij een herberg te Ureterp. Met dit bedrijf is hij omstreeks 1866 failliet gegaan. Omstreeks 1870 vestigde hij zich, nu met zijn derde vrouw, opnieuw als wagenmaker te Koudum (advertenties uit de Leeuwarder courant van resp. 30 juni 1865 en 31 juli 1868).

Jacob, meestal Jabik genaamd, boerde op een 'lyts spultsje' aan de Molenbuurt, nu nr. 8. Hun zoon Jan de Vries (1899-1988) trouwde Wijtsche Wesselius (1904-1981) uit Molkwerum, hier zijn ze wandelend door Sneek op de foto gezet. Jan was ook boer, eerst op Galamadammen. In de oorlog kwamen ze op een keuterij in het pand dat nu Jacob Binckesstraat 12 is, maar al snel daarna betrokken ze 'It spultsje' van zijn ouders aan de Molenbuurt.

Hun kinderen:

1. Jaap (1931-2015).

2. Pieter (1932-2003).

3. Jelte (1933 - 2005), trouwt Wybrich (Wieke) Jansen uit Staveren.

4. Sjoerd (1937), trouwt Tjitske Venema.

5. Jan (1939), trouwt Mattie Jansen.

6. Tjeerd (1941-1956).

7. Dieuwke (1946).

Jan en Wytske met hun jongens en nog zonder Dieuwke; de foto is omstreeks 1944 gemaakt. Achteraan Jaap en Pieter. Vooraan v.l.n.r.: Jelte, Jan, Tjeerd en Sjoerd. 

Deze foto is genomen in de tuin voor Molenbuurt 8. Achter: Jan, Tjeerd en Sjoerd. Voor Dieuwke, Wytske, beppe Jeltje en Jan. Jongste zoon Tjeerd, rechts, kwam als vijftienjarige om het leven als gevolg van een ongeluk met paard en wagen waarmee hij onderweg was. Op het pad richting Zijl 3, destijds Kroondijk, schrok het paard van een koppel ganzen en sloeg op hol. Tjeerd raakte beklemd tussen de wagen en een paal. Hij overleed in Sneek in het ziekenhuis nadat hij nog enkele dagen had geleefd. Een gescheurde lever werd hem fataal. De dokters konden er niets aan doen. In de wetenschap dat hij zou sterven was Tjeerd zijn laatste wens nog één keer aardbeien met slagroom te eten.

Dit zijn Jan en Wytske de Vries achter hun woning aan de Zwarteweg 24, waar ze kwamen te wonen toen hun zoon Sjoerd boer werd aan de Molenbuurt.