Jelte en Wieke de Vries-Jansen

Op 1 april 1966 openden Jelte en Wieke de Vries hun VéGé zelfbediening in de voormalige Centra van Cornelis van der Sluis, Hoogstraat nr. 10. Daarvoor hadden ze een zuivelwinkel met melkwijk in Staveren.

De foto rechts dateert uit de Staverse tijd.

 

In die tijd werkte men nog met boodschappenboekjes. Klanten schreven de boodschappen op brachten het boekje in de winkel en de volgende dag werden de boodschappen thuis afgeleverd. Op woendagmiddag maakte Jelte zijn vaste ronde door de omgeving om bij klanten in Hemelum en Oudemirdum de boodschappenboekjes op te halen. Dit opschrijfboekje komt uit de verzameling van Jaap en Pietie van der Veer.

Samen met mede-firmanten Lolke en Hilly Hoekema, van de A&O, en Rinke en Tietie van der Veen, van de zuivelwinkel, stapten ze in een nieuwe supermarkt onder de A&O-vlag, aan de Hoofdstraat nr. 8. Hidde Koornstra sloot zijn slagerij aan de Smidsweg en kreeg een baan als slager in de nieuwe winkel. Dat heeft maar een goed jaar geduurd, want mijn vader kon o.a. niet zo goed werken onder een baas, aldus zoon Diederick.

Het personeel van de A&O-Supermarkt omstreeks 1978. Vooraan v.l.n.r.: Jettie Sikkes, Greetje Postma-Stobbe, Jeltje van der Veen en Hinke Folkertsma. Daarachter: Rinke van der Veen, Jelte de Vries, Wieke de Vries, Andries Hoekema, Tietie van der Veen en achteraan Jelle Schreur en Popke de Vlugt. Nestor Andries Hoekema kwam iedere dag om koffie en thee te zetten. In 2003 is de winkel overgenomen door de fa. Poiesz. Jettie en Hinke werken er anno 2018 nog.

Deze tekening maakte broer Pieter de Vries voor een kalender-spaaractie.

Lolke en Hilly en Rinke en Tietie zijn later uit het bedrijf gegaan. Hier staan Jelte en Wieke na de zoveelste verbouwing in hun nieuwe slijterij in het belendende pand Hoofdstraat 8 dat aan de zaak was getrokken. De winkel draaide toen onder de Golff-formule.