Sibbele en Sierd Smits - de Haan

Dit is een zeer oude foto, genomen rond 1900, van de Kninebuert, gezien vanaf het kruispunt met de Hoogstraat. Rechts staat de winkel van Sibbele Tjittes Smits, wiens negotie bestond uit potten, pannen en aardewerk. Op het glas boven de deur staat S. SMITS. Sibbele verhuisde later naar het ouderlijk huis op de Snakke (foto ingestuurd door Sip Smits, kleinzoon van Sibbele).

Sibbele Smits, geboren Koudum 7 aug. 1875, ovl. 25 maart 1929, zoon van Tjitte Smits en Baukje Eelkes Wouters, trouwt Koudum 7 juni 1900 Sierd de Haan van Hemelum, ovl. 6 aug. 1919, dochter van Fonger Tjittes de Haan en Murkje Jacobs de Roest. Douwe van Noggeren maakte deze foto van de kinderen van Sibbele en Sierd. Achter: Fonger en Tjitte, voor: Jappe, Murkje, Hinke en Eelke Ygo Smits (collectie Marie Bergsma-Pries bij HK). Hendrikje Smits (1883-1966) is een zuster van Sibbele. Zij zorgde na zijn overlijden voor de kinderen.
De kinderen van Sibbele en Sierd:
1. Baukje, geb. 10 juni 1901, ovl. maart 1919.
2. Fonger, geb. 28 juli 1906.
3. Tjitte, geb. 25 dec. 1907.
4. Eelke Ygo, geb. 12 aug. 1911.
5. Jacob, geb. mei 1914.
6. Murkje, geb. 5 dec. 1915, ovl. 2 dec. 1947.
7. Hendrikje (Hinke), geb. 1917, trouwt Eelze Pries.

Hinke en haar zuster Murkje Smits. Ze dragen een rouwband vanwege het overlijden van hun vader. Murkje geb. Koudum 5 dec. 1915, ovl. 28 nov. 1947, heeft lange tijd in Appelscha in het sanatorium gelegen vanwege TBC (foto's beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Op deze foto die voor 1929 moet zijn gemaakt staan Sibbele Smits met zijn twee dochters Murkje en Hinke en zoon Jacob. Op het dak staat zoon Fonger die later in dit huis woonde. Het huis staat aan de Jacob Binckesstraat, maar destijds hoorde dit straatje bij de Snakke (foto's ingestuurd door Sip Smits, zoon van Fonger).