Hendrikje Smits (1883-1966)

Op deze foto uit 1902 staat het ouderlijk huis van Hendrikje Smits, Koudum 31 mei 1883 - 8 febr. 1966. Het staat pal ten westen van de kerk aan wat tegenwoordig de Jacob Binckesstraat heet, destijds maakte dit straatje deel uit van de Snakke. Het huis is in 1875 eigenhandig gebouwd door Hendrikjes vader Tjitte Smits. Drie jaar eerder trouwde hij met Baukje Eelkes Wouters. Indertijd schijnen er in dit kleine huisje drie gezinnen te hebben gewoond. Op de foto links van links naar rechts: Hendrikje Smits, haar moeder Baukje Smits-Wouters en Gerrit Yge Smits, geb. 1892, zoon van Age Smits en Aukje Dijkstra. Toen deze foto genomen werd was Tjitte al overleden en dreef Baukje als weduwe de winkel in potten en pannen (foto ingestuurd door Sip Smits). De rechter foto van Hendrikje is beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries.

Hendrikje bleef ongehuwd. Na het jong overlijden van haar broer en schoonzuster Sibbele en Sierd nam zij de zorg voor hun kinderen op zich. Hendrikje verdiende een koninklijke onderscheiding en die heeft ze op deze foto net opgespeld gekregen door burgemeester Pasma. Samen luisteren ze naar de muzikale huldiging.

1964, in het midden loopt Hendrikje. De vrouw links is Adelgonda (Aal) Overzee, zuster van Klaas. De vrouw rechts is Janke de Groot-Dijkstra (foto ingestuurd door Jan Overzee).