Uilke en Geeske Hoekema - Visser

Op de foto van links naar rechts: Gerrit, Vader Uilke, Piebe (in 1944 doodgeschoten door de Duitsers) moeder Geeske Hoekema-Visser met Sieb (Siebrigje) op schoot en Tet en vooraan staat Jan. Dochter Maaike was nog niet geboren. Uilke was timmerman bij Fa. Th. de Vries en muzikant bij 'Richard Hol'. Geeske was jaren kosteres van de Doopsgezinde kerk. De foto is ongeveer in 1931/32 gemaakt achter in de tuin aan de Beukenlaan 12 (ingestuurd door Uulko (Uilke) Gerrits Hoekema).

Gerrit, Piebe en Jan waren talentvolle voetballers, zie over hen bij Oeverzwaluwen.