Sytze en Lieuwkje Aukema-Kemker

Sytze Aukema Lieuwke Kemker

Sijtze Aukema uit Leeuwarden stuurde in mei 2024 deze foto's van schipper Sijtze en Lieuwke Aukema Kemker, samen met familiegegevens en informatie over de skûtsjes van zijn voorouders. Sijtze Jacobs Aukema, geb. Koudum, 07-12-1879, schipper ‘Nova Cura’ en brandstofhandelaar te Koudum, daar overl. 9-02-1951, zoon van Jacob Piers Aukema, schipper te Koudum en Durkjen Sjoukes van der Zee, trouwt Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 27-05-1904, Lieuwkje Jentjes Kemker, geb. Koudum, 28-12-1879, daar overl. 08-10-1960, dochter van Jentje Kemker, koperslager te Koudum en Trijntje Lieuwkes de Jong.

Sijtze en Lieuwkje zijn de ouders van Jacob Sijtzes Aukema. Lieuwkje is een zuster van Pietertje Oosterbaan-Kemker.

Novan Cura Sijtze Aukema

Nova Cura
Registratienummer: S 893 N
Bouwjaar: 1909
Type: Roefschip
Werf: De Jong in Heeg
Opdrachtgever: Sytze Aukema te Koudum
Lengte: 16,20 meter
Breedte: 3,42 meter
Tonnage: 30,955 ton
Meting: Sneek, 3 juni 1909
2°  eigenaar: Oege Pieters te Eestrum
Kadastraal brandmerk: 231B Utr. 1947