Jacob en Tine Aukema-Walthuis

Jacob en Anne Aukema-Walthuis

Sijtze Aukema stuurde deze foto van zijn ouders met de volgde informatie: Jacob Sijtzes Aukema, geb. Koudum, 14-05-1905, schipper op de ‘Actief’ en brandstofhandelaar te Koudum, daar ovl. 07-09-1972, zoon van Sijtze Jacobs Aukema, schipper te Koudum en Lieuwkje Jentjes Kemker, trouwt Workum, 20-06-1934, Anne Catharina Frederica (Tine) Walthuis, geb. Workum, 31-12-1907, overl. Antonius ziekenhuis te Sneek, 24-11-2004, dochter van Teede Walthuis, tabakskerver te Workum en Eike Boogaard.