Wybren en Antje Oosterbaan - Kamstra

Wybren en Antje trouwden op 24 mei 1934. Zittend v.l.n.r.: De wederzijdse ouders Jan Kamstra, Gerritje Kamstra-Kamstra, Joost Oosterbaan en Pietertje Oosterbaan-Kemker. Staand v.l.n.r.: Epeüs Kamstra, Trijntje van der Veen, Wybren Oosterbaan, Antje Kamstra, Jan Kamstra jr. en Trienke Oosterbaan. 

Rechterfoto: Rijs, zomer 1943 Achter: Sjoukje de Jong (l) en Antje Oosterbaan-Kamstra Voor: Anne de Jong, Pietie (1938 - 1945) en Gerrie Oosterbaan.

In de werkplaats van Tjalke de Jong aan de Smidsweg. Gezien de knappe pakken is dit waarschijnlijk tijdens een feestweek. Zo te zien hebben deze middenstanders al een lekker slokje op. V.l.n.r.: Wybren Oosterbaan, Romke J. de Jong, Andries Hoekema en Tjalke de Jong.  Op de achtergrond Karel de Jong die bij Sybren de Jong werkte. Bron: Gerrie Smink-Oosterbaan.

Bij Wybren voor de zaak. V.l.n.r.: Koen Louwsma, Wybren Oosterbaan en Wietze Bakker. Rechterfoto: Wybren knipt Jan van Roelie en Tine Klein aan huis. Rechts de aktetas voor het gereedschap. Bron: Hennie van Dijk.

3 juni 1957. Gerrie Oosterbaan en Willem Smink trouwen. Naast Willen zijn moeder Sjoukje en achteraan Wybren en Antje Oosterbaan. De dominee is ds. H.J. van Nie.  Vooraan de bruidsmeisjes Froukje de Jong (l) en Pietie Oosterbaan. De foto is gemaakt door Ep Jansen. Hoofdstraat 13, tegenover de kapperszaak. Hier hebben Willem en Gerrie de eerste twee jaren van hun huwelijk gewoond voordat ze naar Amsterdam vertrokken. Het huis is indertijd gebouwd voor Befke Kemker-de Boer en daarbij moet in dit huis het eerste watercloset van Koudum zijn aangebracht. Later heeft o.a. Hinne Wiersma hier gewoond. Anno 2016 is het een groentewinkel. Bron: Gerrie Smink-Oosterbaan.