Harmen en Woltje de Boer - Terpstra

Harmen (Wolkes) en Woltje (Lieuwes) de Boer- Terpstra. Zij bewoonden het rechtse gedeelte van het niet meer bestaande dubbele huis op de locatie van Hoofdstraat 53, ten noorden van het Murk Lelszpad. Harmen geb. 1878 is een zoon van Wolke Ennes de Boer en Elisabeth Rienks Koehoorn. Woltje of Waltje is geboren in 1885 als dochter van Lieuwe Freerks Terpstra en Hermania (Mane) Martens Valkema. Woltje is een zuster van Jan Terpstra, de melkboer van de zuivelfabriek. De kinderen van Harmen en Woltje:
1. Lieuwe is in mei 1940 omgekomen bij de Afsluitdijk. Hij was buschauffeur. 
2. Lieb (Elisabeth), zij trouwde haar buurjongen Jouke Visser.
3. Hermania, zij trouwde Smeding, zie hierna.

Dochter Hermania was getrouwd met een Smeding. De foto rechts toont de vrouwen uit vier geslachten. De kleine Woltje Smeding zit bij haar moeder Hermania Smeding-de Boer op schoot. Daarnaast Woltje de Boer-Terpstra die dus met Harmen getrouwd was. Rechts zit de oerbeppe Hermania (Mane) Terpstra - Valkema, zij was getrouwd met Lieuwe Terpstra. Op de andere foto staat Harmen de Boer in zijn tenue als petroleumboer van mogelijk CALTEX In Koudum was Harmen dertig jaar lang petroliumventer voor Esso of Caltex. Foto's en informatie ingestuurd door Jelle de Jong.