Gemeente Nijefurd

Hemelumer Oldeferd is in 1984 opgegaan in de nieuwe gemeente Nijefurd. In 2011 verdween de nieuwe gemeente alweer van de kaart om op te gaan in de gemeente Súdwest-Fryslân. De van bovenaf opgelegde fusie in 1984 tussen Staveren, Hindeloopen, Workum en Hemelumer Oldeferd, veroorzaakte een hoop tumult. Omdat het Nijefurd-gemeentehuis in Workum stond was er na de herindeling in het dorpsleven te Koudum veel minder te merken van ambtenarij en bestuur dan onder Hemelumer Oldeferd, toen de ambtswoning van de burgemeester hier stond en en het gros van de ambtenaren, hoog en laag, hier woonden. Na de fusie stond het gemeentehuis te Koudum lange tijd leeg. Tot op de dag van vandaag (2019) is er geen goede bestemming voor gevonden. De gemeentewerkplaats bleef wel in Koudum gevestigd.

De gemeenteraad en B&W van Nijefurd in vergadering bijeen te Workum, foto van Doede de Vries (collectie HK, Nijefurd; schenking van Historisch Gaasterland, afkomstig uit archief Balkster courant).

De gemeentelijke vuilniswagen op de Ige Galamawei te Oudega, foto van Doede de Vries (collectie HK, Nijefurd; schenking van Historisch Gaasterland, afkomstig uit archief Balkster courant).