Overzee, Boerderijen

Het voorhuis van de boerderij van Roel Venema aan de Nieuweweg (1949). Deze mooie koprompboerderij is in 1965 afgebrand. Collectie Histoarysk Koudum.

De koprompboerderij van de Fa. Munniksma aan de Zwarte weg. Collectie Histoarysk Koudum.

Dezelfde boerderij maar dan zonder het voorhuis. Collectie Histoarysk Koudum.

 

Dit is niet de boerderij van Jelle Feenstra aan de Ooste, zoals voorheen op deze site vermeld stond. Tijdens de expositie van dorpsgezichten in januari februari 2024 werd duidelijk dat het de boerderij betreft die aan de Zwarteweg heeft gestaan, ter hoogte van nummer 15. Overzee heeft deze boerderij vaak geschilderd, ook in en wat breder perspectief, waarop duidelijk de huizen van de Zwarteweg te herkennen zijn. Op de pagina over de Zwarteweg staan foto's van deze boerderij. Hij stond bekend vanwege de korte naald van het dak, waar sommige historici terecht of onterecht theorieën over bouwgeschiedenis van Friese boerderijen aan ophingen. De laatste bewoners waren het grote gezin van Sipke en Sjoukje Bakker. De laatste boer was Lammert Vlieg. Collectie Histoarysk Koudum.