Zwarteweg

Ansichtkaart van de Zwarteweg, gezien vanuit het noorden. Het pand op de voorgrond is Stationsweg nr 13.  Collectie gemeentearchief.

Deze ingekleurde ansichtkaart van dezelfde situatie, maar dan waarschijnlijk enkele jaren later, heeft een poststempel uit 1910.  Ingestuurd door Jan Overzee te Son en Breugel.

Dezelfde situatie omstreeks 1960 (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

Zo zag het er uit in 1968. Door meerdere ingrepen is het aanzicht van het eens zo fraaie huis er niet op vooruit gegaan (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

De Zwarteweg omstreeks 1920. Deze foto staat, maar dan in zwart wit, ook in het boek van Koopmans, Koudum fan doe en no. Het huis rechts is Zwarteweg nr. 24 (collectie gemeentearchief).

De Zwarteweg op een foto van voor 1940. Het huis op nr. 16 is nog niet gebouwd. Het eerste huis rechts is nr. 18. Ingestuurd door Peter Dillingh.

Deze foto is genomen van dezelfde plek als de voorgaande. De boerderij ter hoogte van nr. 15 (zie hieronder) staat er nog. Het eerste huis rechts is nr. 16.

Zwarteweg. Ingestuurd door Trijntje Snijders-van der Veer.

(collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

De Zwarteweg in de strenge winter van 1963. Collectie Histoarysk Koudum.

Twee foto's omstreeks 1946 van de boerderij aan de Zwarteweg, ter hoogte van nummer 15, waar vroeger Lammert Vlieg met zijn vrouw Johanna Elzinga woonde. De familie Vlieg is met hun kinderschare verhuisd naar Wirdum. Daarna woonden Sipke Bakker en Sjoukje de Jong er met hun nog grotere gezin. Rechts is nog net de boer te zien die met zijn paard op het land aan het werk is. Luchtfoto, collectie Histoarysk Koudum; foto rechts, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De boerderij viel op vanwege de korte nok, vandaar de belangstelling van de rijksdienst. Desondanks is hij gesloopt. De bestuurders van Hemelumer Oldeferd uit de naoorlogse wederopbouwperiode hadden een goed ontwikkeld instinct voor bouwwerken en aanzichten die monumentale waarde zouden kunnen hebben. Ze werden met de grond gelijkmaakt en uitgeroeid, misschien omdat het anders wel eens geld zou kunnen gaan kosten.

Nog een keer de boerderij aan de Zwarteweg, met het kenmerkende dak, dat lijkt op dat van een Noord-Hollandse stolp. Foto beschikbaar gesteld door Symen Vlieg (collectie Histoarysk Koudum).

Zwarteweg 32 in de 50er jaren. Hier woonde indertijd Jurjen Reinstra. Anno 2016 wonen hier Enne en Grietje de Vries (collectie Enne Th. de Vries).