Stationsweg / Spoarleane; 'Molkwarderdyk'

Dit is een ansichtkaart van de Stationsweg, naar het westen gezien. Links het huis op nr. 3, destijds van Jacob en Feikje de Jong en rechts nr. 2 destijds het huis van Wouter Veldstra. Collectie gemeentearchief.

En een foto vanaf de andere kant, gezien richting de Hoofdstraat. In het midden de achterkant van de Doopsgezinde kerk. Collectie Histoarysk Koudum, ontvangen van Willem Hengst.

Twee naoorlogse opnamen van Stationsweg 13, op de driesprong met de Zwarteweg.

Fraai doorkijkje vanaf de Stationsweg, die door iedereen altijd de 'Molkwarderdyk' werd en wordt genoemd, maar in haar wijsheid besloot de gemeenteraad omstreeks 1980 deze weg Spoarleane te noemen. Een nieuwe naam was nodig omdat de situatie ingrijpend veranderde door de aanleg van nieuwe straten als Farswei en Wjukslach. 

Gezicht op de Var en de Molkwarderdyk vanaf de Kramersbrêge. Het skûtsje ligt net voorbij de 'Jiskepôle', het asland, waar nog altijd een gemeentewerkplaats is gevestigd. Deze plek maar dan aan de wal, was voor 1950 tevens standplaats voor woonwagens, zie bij Jan en Jap Alexis.

Deze foto van enkele deelnemers aan de Avondvierdaagse is genomen in 1981. Ze lopen met Wiebe Hendriks en Romke Kroondijk (met hoed) voorop, het oude tracee van de Stationsweg, met ten oosten het toenmalige IJsbaanterrein. In het tweede groepje loopt Sipke Bakker, ze zijn er bijna, hij heeft zo te zien de bloemen al in ontvangst genomen. Op de achtergrond is de Kramersbrêge te zien en de 'JIskepôle', het toen nog veel kleinere terrein van gemeentewerken. De situatie is ingrijpend veranderd (foto beschikbaar gesteld door Annie van Dijk-Bakker).

Café Spoorzicht gezien vanaf de Stationsweg, met op de voorgrond het ijsbaanterrein.