Bovenweg 7 'Het Bruine Paard'

Leeuwarder courant, 12 febr. 1878.

Dia van rond 1980, gemaakt door Jacob Teakes van der Veer. Gescand door zijn neef Jaap van der Veer.

Boerderij aan de Bovenweg. Eertijds was dit de herberg "Het Bruine paard" met als kastelein Ruurd Sjouwes de Boer. Later bewoond door boer Rinke van der Veer en daarna Henk Schürer. Voordat de boerderij is afgebroken heeft deze nog dienst gedaan als jeugdhonk 'Het Rode Paard' ( foto van kort voor de afbraak, genomen vanaf de Singel door Hindrik de Jong).