Jeugdhonk 'Het Rode Paard'

 

Burgemeester Pasma opende omstreeks 1975 het Jeugdhonk Het Rode Paard, in een voormalige boerderij aan de Bovenweg nr. 7. In het pand was in de 19e eeuw, volgens een krantenadvertentie, een herberg gevestigd met de naam 'Het Bruine Paard'. De stichting die het jeugdhonk realiseerde en beheerde heette: Stichting Christelijke Jeugdsoos Het Rode Paard Koudum. Het pand was eigendom van de gemeente. Janke de Vries, later Drayer - de Vries, maakte vanuit de jeugd deel uit van het stichtingsbestuur. Zij schonk een plakboek met onderstaande foto's van de openingsdag aan Historisch Koudum. Het Rode Paard heeft maar kort bestaan. Al in 1983 was er een opvolger in hetzelfde pand: jeugdhonk 'De Bijenkorf'.

Jan de Vries, destijds Vermaningsweg, anno 2019 Oostenveldseweg, maakte de fraaie wandschilderingen van Lennon en Mc Cartney.  Jan is degene met bril op de foto rechts, met naast hem Jouke Melchers in gestreepte trui. De man op de bank onder het portret van John Lennon is Theun Klop, dir. van de MAVO. De man met bril is gemeentesecretaris Broer Tilstra. Vermoedelijk is hij in gesprek met Pasma en wethouder Bouke Yntema.

Bij de drie dames staat Antje de Vries uiterst rechts. De blonde manen zijn van Dirk (destijds Dikkie) Schakel. Hij deed de financiën.

Uiteraard was er een zitkuil. Dat hoorde er bij in die jaren. En een muur van schoon metselwerk met Friese geeltjes. Er kwam nog flink wat zoutzuur aan te pas om ze mooi schoon te krijgen. Is dat Bonne Dijkstra aan de linkerkant? Er werd stevig gerookt. Rechts zit hij ook zo te zien, tweede van rechts, met naast hem Tineke van der Wal, Piertje de Jong en Tineke Westra, die net een flinke haal neemt.

   

Helemaal links, Catharinus Oosterhout? Rechts de jongen in het midden, derde van links lijkt Bram Poelman.

 

In 1979 speelde in de gemeenteraad een kwestie over het wel of niet tappen van alcohol in het jeugdhonk. Het leidde tot het vertrek uit de raad van Gerhard Koopmans en vormde het begin van de politieke loopbaan van Lambertus Brandsma. Deze stukjes staan in de Leeuwarder Courant van 29 april en 21 aug. 1979.