Smidsweg

Dit is een ingekleurde foto van de Smidsweg van lang geleden. De situatie is onherkenbaar veranderd. De meeste panden zijn gesloopt. De boerderij in het midden, rechts van de straat Links het pand dat later door Kemker werd gebruikt als opslag. Rechts is het geveltje van het Lysthús te zien. Tegenover het Lytshûs woonden de twee zussen Addelgonda (Aaltje) en Jantje Overzee voordat ze naar de Pottebuurt verhuisden. Volgens de aantekeningen van Klaas Overzee is de kaart van voor 1919. De vrouw met de witte muts is Wimkje Bakker en naast haar staat Jabiks Boukje de Jong. Collectie gemeentearchief.

Een hele oude ansichtkaart, gestempeld in 1906 van de achterkant van de Smidsweg, gezien vanaf wat nu een erf aan de Zwarteweg is. Ze noemen het hier De Kamp, maar die benaming lijkt onjuist. Soms zetten de makers van de kaarten er maar wat bij. Het pand links is Hoofdstraat 39 en het huisje in het midden Smidsweg 3. In dit huis woonde Jelle de Wal, machinist van de zuivelfabriek en van de Koudumer elektriciteitscentrale. Later heeft elektricien Jaap Harsta er gewoond voordat hij zijn zaak in de Hoofdstraat begon. Achter dit huisje was een gebouwtje waar de elektrische centrale stond. Dat was in de tijd dat er nog geen groot gekoppeld net was en elk zich respecterend dorp zelf iets had opgezet.

De Smidse van Jan Pries tegenover de kerk, Smidsweg 1. V.l.n.r.: Wabe Jacobs van der Veer, Jan Pries, ?, Eelze Pries en Anne Pries. Collectie Gerhard Koopmans.

Een ansichtkaart uit 1910 van de Smidsweg, gezien naar het westen. Collectie Histoarysk Koudum.

De Smidsweg uit de tijd dat het postkantoor in het eerste pand links gevestigd was. Collectie Histoarysk Koudum.

Smidsweg 23, het pand op de hoek van Smidsweg en Beukenlaan. Deze foto is uit 1947 toen Jacob de Vries en zijn vrouw Murkje van der Veer hier hun zaak hadden in o.a. electro en fietsen (foto ontvangen van Trijntje Snijders-van der Veer).

In dit pand aan de Smidsweg op de hoek met de Hoogstraat, hadden Jelle Hoekema en zijn vrouw Zwaantje hun VIVO winkel. Later heeft Hendrik Falkena hier gewoond. Het pand is door Jaap Harkema gekocht en afgebroken. Hij woonde in het pand er naast aan de Hoogstraat en heeft hier toen een garage gebouwd. Het busje komt uit Nijemirdum en bij uitvergroten van de foto is de tekst leesbaar. Er staat rken en afbraakhandel, waarschijnlijk dus sloopwerken en afbraakhandel. Dus deze foto is echt op het laatste moment voor de afbraak genomen (ontvangen van Klaaske de Vries-Veenstra, van Radio de Vries; haar schoonzoon Durk de Lange heeft de foto via e-mail gestuurd).

Het middelste huis, met nummer 34 is het eerste, van de in totaal zes, dat in 1970 moest wijken voor de omstreeks 1970 gebouwde supermarkt. Aan de Hoofdstraat ging de bouw ten koste van een dubbel woonhuis. Naderhand is de winkel nog vele malen uitgebreid.

In eerste instantie leverde de sloop een doorkijkje op tussen Hoofdstraat en Smidsweg en andersom. Links op de achtergrond de bakkerij van destijds Gerrit Klijnstra, Hoofdstraat nr. , en rechts het winkelpand van Radio de Vries, op de hoek Smidsweg Beukenlaan. De kinderen in de fraaie poncho's zijn dochters van Van der Stap die op Smidweg 30 woonden (collectie fam. Henk (radio) de Vries).

Dia gemaakt door Sieger Falkena in 1995. Het zijn de huisnummers 30 (r) en 32 aan de Smidsweg. Nr. 32 was al  voor 1998 gesloopt en in dat jaar volgde nr. 30. Dit was vanwege de uitbreiding van de Golff supermarkt.